مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت:

بیمه ها برای پوشش خدمات سلامت روان پیشقدم شوند

به گزارش نویدتهران،مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با بیان این که ۶۷ درصد افرادی که بیماری در حوزه روان ‌دارند تصور می کنند که خود به خود خوب می شوند، بنابراین خدمتی دریافت نمی کنند، گفت: لازم است بیمه ها برای پوشش خدمات سلامت روان پیشقدم شوند.

دکتر حاجبی در نشست خبری هفته سلامت روان در محیط کار با بیان این که طبق آمار در ایران ۲۳.۶ درصد، دچار درجاتی از اختلالات روان هستند، گفت: از این میزان ۱۲.۷ درصد افسردگی و ۱۵.۶ درصد اختلالات اضطرابی دارند.

وی افزود: در آمریکا ۲۶ درصد و در کشورهای دیگر ۱۰ تا ۱۲ درصد دچار اختلالات روانی هستند.
مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به این که یکی از مشکلات در محیط های کاری اضطراب است، بر آموزش مدیریت استرس تاکید کرد و افزود: وظیفه وزارت بهداشت تامین سلامت از جمله سلامت روان است و رویکرد اول ما پیشگیری است تا میزان مشکلات روانشناختی را کاهش دهیم.

دکتر حاجبی با بیان این که ۶۷ درصد افرادی که بیماری در حوزه روان ‌دارند تصور می کنند که خود به خود خوب می شوند، بنابراین خدمتی دریافت نمی کنند، گفت: لازم است بیمه ها برای پوشش خدمات سلامت روان پیشقدم شوند.

وی با اشاره به این که در حوزه سلامت روان چیزی بنام خودمراقبتی وجود دارد، گفت: در این ‌حوزه تلاش بر افزایش سطح سواد سلامت و اصلاح نگرش ها نسبت به بیماری ها است.

دکتر حاجبی بر لزوم ارتقا و افزایش سواد سلامت روان مردم تاکید کردو گفت: در حوزه خود مراقبتی بحث های فرهنگی ‌و بومی را دخالت خواهیم داد چرا‌که مردم در این بخش پذیرششان بیشتر است.

مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با تاکید بر این که در سطح جامعه وظیفه داریم که درمانگاه و‌م شاوره راه اندازی کنیم اما وظیفه وزارت بهداشت این نیست که برای هر دستگاهی یک روانپزشک بدهد، گفت: وزارت بهداشت یک دستگاه فنی و تکنیکال است و وظیفه آن حمایت فنی است و ما از دستگاه ها حمایت تکنیکال انجام می دهیم نه این‌که به دستکاه ها روانپزشک بدهیم.