سامانى سخنگوى وزارت كشور خبر داد:

بیش از١٥٠ هزار مصوبه شوراهاى شهر با قوانين انطباق داده شدند

به گزارش نویدتهران،سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در صفحه شخصی خود در توییتر گزارشی از مصوبات شوراهای اسلامی شهر در دوره پنجم ارائه كرد.
متن گزارش به شرح ذیل است:
در دوره ‫پنجم فعاليت ‫شوراها (ازشهریورماه ۹۶تاكنون) تعداد ۱۵۱ هزار و ۹۱۵ مصوبه توسط ۱۲۸۱ شوراى اسلامى شهر در سراسركشور به تصويب رسيده است.
‫تمامى مصوبات به منظور اطمينان از انطباق با قوانين در ‫هياتهاى تطبيق مورد بررسى قرار گرفته است.
از کل مصوبات تعداد ۱۲۹ هزار و ۹۵۸ مورد توسط هيأت هاي تطبيق ‫تاييد شده و تعداد ۲۱ هزار و ۹۵۷ مصوبه مورد ‫اعتراض هيأت هاي مذكور واقع و نهايتاً درجهت انطباق با قوانين ‫بازنگرى شده است.