سخنگوی وزارت امور خارجه:

بیانیه پایانی کنفرانس ورشو سند شکست و ناكامی آن است

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه پایانی کنفرانس ورشو گفت: به رغم تلاش های گسترده واشنگتن برای برگزاری یک نشست فراگیر و ایجاد يک ائتلاف جديد علیه جمهوری اسلامی ايران، تعداد و سطح پایین شرکت کنندگان كه آنان نيز از همراهی با هر گونه تصمیم ضد ایرانی امتناع کردند، در فرجام اين نشست از پیش شكست خورده، بیانیه پایانی آن را به سندی بی خاصیت تبدیل کرد؛ متن و نوشته ای كه تنها از سوی دو کشور برگزارکننده صادر شد و فاقد هر گونه اعتبار و تصميم بود.

قاسمی در ادامه افزود: برای همه دور انديشان و تحليگران و سياستمداران برجسته و فهيم جهان این شکست کاملا از قبل و از همان آغاز طرح اوليه آن قابل تصور و پیش بینی بود. کنفرانسی تحت عنوان صلح و امنیت در خاورمیانه چگونه می تواند موفق باشد در حالی که بازیگران اصلی منطقه همچون ایران، ترکیه، لبنان، سوریه، عراق و فلسطین در آن حضور ندارند و کشورهای مهمی چون چین و روسیه، و بسیاری از کشورهای مهم اروپایی و غیراروپایی در آن حضور نداشته و یا صرفا در سطح بسيار پائين و کمرنگی در آن شركت كردند.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین اظهار داشت: رفتار و كردار عصبی و متشنج وزیر خارجه و معاون رییس جمهور آمریکا در سخنرانی ها و مصاحبه ها که علنا از اروپا گله و شكايت کرده و از سر ضعف اصرار به خروج آنها از برجام کردند، بهترین گواه و نشانه ناکامی و ناتوانی آنان در تحقق اهداف مورد نظرشان از اجلاس ورشو است.

قاسمی خاطر نشان کرد: ايالات متحده آمريكا از یک سو بانی کنفرانس صلح و امنیت در خاورمیانه می شود، اما از سوی دیگر با خروج یکجانبه و خلاف تمام موازين بين المللي از برجام، و با سیاست های رياكارانه خود تنش و درگیری و حمايت از تروريسم و نزاع و خصومت در ميان ملت های منطقه را افزایش داده و ناامنی، بی ثباتی، فقر، جنگ و افراط گرايی را گسترش می دهد.

وی در پایان تاکید کرد: به رغم تمامی سياست های خصمانه و تجاوز كارانه آمريكا و رژيم اشغالگر قدس مبارزه و مقاومت برای برقراری منطقه ای امن، با ثبات و عاری از حضور قدرت های بيگانه و متجاوز ادامه خواهد يافت و آمريكا بايد هر چه سريع تر با درک واقعيات اين منطقه حساس از جهان از ادامه اين گونه كينه توزی های بی حاصل دست بردارد.