بیانیه پایانی پنجمین نشست وزرای امور خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان

به گزارش نویدتهران،بیانیه پایانی پنجمین نشست وزرای امور خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان منتشر میشود.

بیانیه باکو

نشست سه جانبه وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

بنا به دعوت جناب آقای المار ممادیاروف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و با حضور جناب آقای ‏محمدجوادظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای مولود چاووش‌اوغلو وزیر امور خارجه ‏جمهوری ترکیه، پنجمین نشست سه جانبه وزرای امور خارجه در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۷ در باکو، پایتخت ‏جمهوری آذربایجان برگزار شد.‏

وزاری خارجه مذکور ‏
بر تعهد خود به بیانیه های مصوب نشست های سه جانبه پیشین وزرای امور خارجه که در ارومیه، نخجوان، وان ‏و رامسر برگزار شد تاکید کردند.‏
تعهد خود به ارتقاء بیش از پیش همبستگی و همکاری بین مردم سه کشور بر اساس اشتراکات ریشه دار تاریخی، ‏مذهبی و فرهنگی و ارزش های مشترک در جهت تقویت صلح، ثبات، رونق و همکاری در منطقه را مورد تصدیق ‏مجدد قرار دارند.‏
بر تعهد خود به گسترش همکاری ها تاکید کردند، بویژه در حوزه هایی که به پیشرفت اقتصادی و توسعه پایدار ‏کمک می کنند.‏
بر تمایل مشترک خود به تقویت صلح و ثبات در منطقه در عین تعهد به اصول حقوق بین الملل مربوطه تاکید ‏کردند، بویژه احترام به حق حاکمیت، تمامیت ارضی، مصونیت مرزهای بین المللی به رسمیت شناخته شده و ‏حل و فصل صلح آمیز تمامی مناقشات.‏
در همین زمینه اهمیت حل و فصل مناقشه ناگورنو- قره باغ مابین آذربایجان و ارمنستان بر اساس اصول فوق ‏الذکر را مورد تاکید مجدد قرار دادند.‏
توافق کردند با هدف ارتقاء صلح، امنیت و ثبات جهانی و منطقه ای در کلیه موضوعات منطقه ای و جهانی که ‏مورد علاقه مشترک هستند در سطوح و بر اساس برنامه های مختلف و در چارچوب سازمان های بین المللی و ‏منطقه ای مانند سازمان ملل، سازمان همکاری های اسلامی، کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا با یکدیگر رایزنی ‏های نزدیک داشته باشند.‏
از بیانیه مصوب نشست فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در مورد قدس شریف که ‏در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۷ در استانبول برگزار شد استقبال کردند.‏
‏ توافق کردند همکاری های اقتصادی- تجاری را با هدف استفاده از پتانسیل موجود برای تشویق سرمایه گذاری ‏ها و افزایش داد و ستد و همچنین حمایت از گسترش همکاری ها از طریق اجرای برنامه ها و پروژه های مشترک ‏در حوزه های انرژی، حمل و نقل، بانکداری، مخابرات، صنعت، کشاورزی، گردشگری و محیط زیست تقویت ‏نمایند.‏
با تاکید بر اقدامات قابل توجه صورت گرفته در جهت ارتقاء توان ترانزیتی هر سه کشور که در مسیر کریدورهای ‏بین المللی ترانزیتی قرار داشته و از لحاظ جغرافیایی از جایگاه مساعدی برخوردارند و همچنین اتصال آنها به ‏سیستم ترانزیت بین الملل، اهمیت افزایش بیش از پیش همکاری ها برای اجرای پروژه های جدید توسعه ‏زیرساخت های حمل و نقل و بالا بردن توان ترانزیتی را خاطرنشان کردند.‏
با تاکید بر اهمیت مشارکت سه کشور در پروژه های بین المللی حمل و نقل در مقیاس عظیم که برای افزایش ‏کمیت و کیفیت حمل و نقل ترانزیتی رقابتی بین آسیا و اروپا و توسعه اجتماعی-اقتصادی از اهمیتی راهبردی ‏برخوردار است از راه اندازی راه آهن باکو- تفلیس- قارص که شرایط مساعدی را برای بهره مندی از پتانسیل ‏ترانزیتی سه کشور در مسیرهای “شرق- غرب”، “جنوب- غرب” و “شمال- جنوب” فراهم می کند استقبال ‏کرده و بر اهمیت برداشتن گام های لازم برای تکمیل هر چه سریعتر راه آهن رشت-آستارا تاکید کردند.‏
بر اهمیت تقویت همکاری ها در حوزه هوانوردی غیرنظامی در جهت بالفعل کردن ظرفیت های عظیم بالقوه و ‏همچنین کسب منافع هر چه بیشتر از شرایط جغرافیای مساعد هر سه کشور تاکید کردند.‏
برای ارتقاء همکاری های تجاری در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی ابراز تمایل کردند.‏
توافق کردند با هدف اشتراک تجارب و اطلاعات در زمینه روال های بانکداری جهانی و همچنین مبارزه با ‏پولشویی و تامین مالی تروریسم، روابط بین شبکه های بانکی هر سه کشور توسعه و ارتقاء یابد.‏
بر اهمیت تداوم همکاری ها بین سه کشور در جهت ساخت و مدیریت زیرساخت ها با هدف کاهش شکاف ‏دیجیتالی در منطقه تاکید کردند.
اهمیت همکاری در چارچوب سازمان های اقتصادی و منطقه ای و جهانی را در جهت جلب حمایت این سازمان ‏ها از حوزه های صاحب اولویت مانند داد و ستد، حمل و نقل، گردشگری، کشاورزی، ارتباطات و انرژی و ‏همچنین تشویق و پشتیبانی از نهادهای مذکور برای اجرای پروژه هایی که برای هر سه کشور دارای منافع ‏مشترک است را خاطرنشان کردند.‏
با هدف تحقق اهداف برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ که در سپتامبر ۲۰۱۵ در سازمان ملل به تصویب رسید بر ‏اهمیت تقویت همکاری ها در جهت پیشگیری یا کاهش تخریب محیط زیست تاکید کردند.‏

توافق کردند تا به نامزدی هر کدام از سه کشور در سازمان های بین المللی یا منطقه ای نظر مساعد داشته و در ‏این راستا از نامزدی باکو برای میزبانی نمایشگاه جهانی ″اکسپو″ ۲۰۲۵ در جمهوری آذربایجان حمایت کنند.‏

ضمن محکومیت هر گونه نارواداری و تبعیض بر اساس قومیت، نژاد، دین و عقاید و خاطرنشان ساختن اهمیت ‏ترویج رواداری، احترام، گفتگو و همکاری بین فرهنگ های مختلف بر اهمیت هفتمین مجمع جهانی اتحاد تمدن ‏های سازمان ملل که از ۲۵ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۶ در باکو برگزار شد تاکید نمودند.‏
‏ با تاکید بر اهمیت تقویت بیش از پیش همکاری ها در جهت مبارزه با انواع اشکال و تظاهرات تروریسم، جدایی ‏طلبی و افراط گرایی خشونت آمیز، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر و پیش سازهای این گونه مواد، ‏جرایمی که علیه میراث فرهنگی و تاریخی هستند، جرایم سایبری ومهاجرت غیرقانونی، به قطعنامه شماره ‏A/RES/68/127 ‎‏ مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان “جهان علیه خشونت و افراط گرایی خشونت آمیز ‏‏(‏WAVE‏)” که با ابتکار جمهوری اسلامی ایران مطرح شد اشاره کردند.‏
بر عزم خود برای جلوگیری از استفاده از سرزمین کشور متبوع خود توسط هر فرد یا گروهی و تحت هر شرایطی ‏برای تهدید یا اقدام علیه دیگری تاکید کردند. همچنین حمایت خارجی از اقدامات جدایی طلبانه را محکوم ‏نمودند.‏
بر تعهد خود به ترویج حقوق بشر و صیانت از این حقوق در سطوح ملی و بین المللی تاکید کرده و اعلام کردند ‏تحقق ترویج و صیانت از حقوق بشر از طریق همکاری و گفتگو بهتر صورت می پذیرد;‏
ضمن تاکید بر اهمیت قابل توجه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به عنوان الگویی کارآمد از موفقیت ‏دیپلماسی و مذاکرات چندجانبه، تصدیق می کنند که اجرای موفقیت آمیز برجام مستلزم ایفای کامل تعهدات ‏قید شده از سوی همه طرف هاست تا همه طرف ها بتوانند به صورت کامل از مزایای پیش بینی شده در برجام ‏بهره مند شوند. با توجه به پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات مندرج در برجام که بخشی از قطعنامه ‏‏۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل محسوب می شود تهعد مجدد تمامی اعضای سازمان ملل برای کمک ‏به اجرای این توافق را یادآوری می کنند. ‏
بر اهمیت قابل توجه ترویج همبستگی اسلامی در جهت مقابله با چالش هایی که دنیای اسلام با آن مواجه است ‏تاکید کرده و قصد خود را برای همکاری های فعالتر و موثرتر در جهت تقویت برادری، تفاهم و رواداری اسلامی ‏بیان کردند. در این راستا اهمیت برگزاری چهارمین دوره مسابقات همبستگی اسلامی که از ۱۲ تا ۲۲ مه ۲۰۱۷ ‏در باکو برگزار شد را برای ترویچ فرهنگ و ارزش های اسلامی خاطر نشات کردند.‏
بر اهمیت پیگیری تصمیمات اتخاذ شده در نشست های پیشین و همچنین برنامه عمل همکاری های بخش های ‏مختلف سه طرف برای دوره زمانی ۲۰۱۸-۲۰۱۶ تاکید کردند.‏
اهمیت برگزاری منظم نشست ها به صورت سه جانبه را در جهت تداوم همکاری ها در موضوعات منطقه ای و ‏جهانی تکرار کردند.‏
توافق کردند نشست بعدی در کشور ترکیه برگزار شود.‏
جناب آقای المار ممادیاروف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان
جناب آقای محمدجوادظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
‏ جناب آقای مولود چاووش‌اوغلو وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه