بیانیه ستاد حقوق بشر در پاسخ به فضاسازی‌های وسیع و خصمانه علیه ایران درباره خودکشی سید امامی

به گزارش نویدتهران،ستاد حقوق بشر در پاسخ به فضاسازی ‌های وسیع، غیرمستند و خصمانه در خصوص خودکشی سید امامی علیه جمهوری اسلامی ایران و ایضأ برای اطلاع رسانی صحیح و تنویر افکارعمومی بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پیرو اقدام به خودکشی کاووس سید امامی که به اتهام جاسوسی تحت پوشش فعالیت‌های محیط زیستی در زندان بسر می‌بُرد، آقای  اریک سولهایم  معاون دبیر کل سازمان ملل و رئیس نهاد محیط زیست این سازمان (یونپ- UNEP) ضمن اظهار نگرانی از این حادثه اشاره می‌نماید که «فعالیت در حوزه محیط زیست بخشی از حقوق بشر است و لذا همه موظف به پاسداری از این حق هستند».

وی همچنین تأکید می‌نماید که: «مدافعان محیط زیست ایران و سرتاسر جهان باید حمایت و احترام شوند».

با توجه به فضاسازی‌های وسیع و غیر مستند و خصمانه که در این زمینه شده است، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران توجه جناب آقای سولهایم را به نکات ذیل جلب می‌نماید.

اولأ: سازمان ملل ونهاد‌های تابعه آن واحد‌های مردمی (NGO) و یا رسانه‌ای نیستند، بلکه اساسأ بر پیش فرض متشکل از کشور‌های مستقل شده اند، لذا باید ضمن احترام به حاکمیت کشور‌های عضو، قبل از هر گونه اظهار نظر رسمی موضوع را با کشور مربوطه در میان گذاشته و نظر رسمی آن کشور را استفسار نمایند. متأسفانه این اقدام نه تنها در این مورد نادیده گرفته شده که بصورت رویه درآمده است!

ثانیأ: جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأیید ضرورت حمایت و توسعه فعالیت‌های محیط زیستی، قویأ نسبت به استفاده پوششی از این فعالیت‌ها برای مقاصد خصمانه بخصوص تجاوزات نظامی و اقدامات تروریستی هشدار می‌دهد. از سازمان ملل و نهاد‌های مربوطه انتظار می‌رود به آمریکا و تمام کشور‌هایی که صرفأ از عنوان  مدافع محیط زیست  استفاده نموده و مقاصد غیرقانونی و خصمانه وتجاوز کارانه خود را دنبال می‌نمایند اخطار جدی بدهند. در حقیقت اعتبار سازمان ملل و نهاد‌های تابعه آن قربانی حقیقی این سوءاستفاده‌ها می‌باشند.

ثالثأ: سوء استفاده وسیع تری در این زمینه با تسامح غیر قابل توجیه سازمان ملل همراه شده است و آن پوشش فعالیت‌های تروریستی با برچسب  مدافعان حقوق بشر  است. دبیر کل سازمان ملل و همکاران ایشان حتمأ مطلع هستند که در سال‌های اخیر کسانی که در عضویت سازمان‌های تروریستی بسیار خطرناکی مانند منافقین، پژاک، کموله، ریگی و امثال آن‌ها بوده اند و مرتکب جنایات متعددی علیه شهروندان بیگناه ایرانی شده اند و مساجد و حسینیه‌ها را که مملو از عبادت کنندگان بوده است منفجر نموده اند و در گزارش‌های رسمی (نمایندگان حامل مسئولیت) آن سازمان به عنوان مدافعان حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفته اند!

رابعأ: میزان تأکید و اهمیت جمهوری اسلامی به مسائل حفظ محیط زیست که منبعث از تعالیم دین مبین اسلام است، از اختصاص حجم وسیع بودجه سالانه به این امر کاملأ روشن است. انتظار ما حمایت صادقانه و بدور از آلودگی‌های مغرضانه کشور‌های خطرناک و دشمن محیط زیست مانند ایالات متحده آمریکا و برخی وابستگان آن می‌باشد.

در پایان نیازی به تاکید نیست که ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران دفاع از حقوق تک تک شهروندان خود را که در این بخش شامل متهمین و محکومین دادگاه‌ها و زندانیان می‌باشد از جمله وظایف ذاتی خود دانسته و با دقت و همکاری تنگاتنگ با مراجع قضایی ذیربط این مسولیت را دنبال کرده و میکند.

امروز در جمهوری اسلامی ایران ستاد حقوق بشر پایگاه اصلی دفاع از حقوق شهروندان است و فعالیت‌های صادقانه این ستاد باعث شده تا آن، مرجع تظلمات تک تک شهروندان چه در داخل ایران و چه بیرون از مرز‌ها باشد.