واعظی:

بیانیه ترامپ ناتوانی آمریکا در توجیه جنایات شرکایش را نشان داد

به گزارش نویدتهران،رئیس دفتر رئیس جمهوری با ضدبشری خواندن بیانیه ترامپ درباره قتل فجیع خاشقچی، این موضوع را در تاریخ آمریکا بی سابقه دانست و گفت این موضوع نشان دهنده ضعف و رسوایی شدید آمریکا و شرکایش در سرپوش گذاشتن و توجیه جنایت هایشان در منطقه و جهان است.

محمود واعظی در حاشیه حیاط دولت در پاسخ به سوالی درباره بیانیه ترامپ در این مورد گفت: در تاریخ آمریکا بی سابقه است که رئیس جمهوری تا این حد عریان منافع مادی و اقتصادی را به حقوق بشر ادعایی خود و کشورش ترجیح دهد.
به گفته رئیس دفتر رئیس جمهوری، در گذشته هم روسای جمهوری آمریکا اقدامات مشابهی انجام می دادند ولی در عین حال تلاش می کردند تا آن را در لفافه مطرح کنند که حداقل ظاهر زننده ای نداشته باشد اما این آقا تمام این مسایل را کنار گذاشته و به صورت کاملا غیر حرفه ای و در تضاد با ارزش های انسانی و حقوق بشری تلاش در توجیه یک اقدام جنایتکارانه دارد.
دکتر واعظی در خصوص اظهارات ترامپ درباره ایران در این بیانیه نیز گفت: اینکه ترامپ تلاش دارد از ابتدای بیانیه خود ایران هراسی را ترویج دهد، نشان دهنده ضعف شدید در توجیه جنایاتی است که آمریکا و اذنابش در یمن و نقاط دیگر انجام می دهند. خوشبختانه رسوایی این جنایت در همه جهان آشکار است و این ترفندها نتیجه عکس برای آمریکا و شرکای منطقه ای اش خواهد داشت.