سخنگوی هیات رئیسه مجلس:

بودجه سال ۱۴۰۰ به تایید نهایی شورای نگهبان رسید


به گزارش نویدتهران،سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: به طور غیررسمی اعلام شده است که شورای نگهبان، بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به صورت نهایی تأیید کرده است.

محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس  گفت: به طور غیررسمی اعلام شده است که شورای نگهبان، بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به صورت نهایی تأیید کرده است.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در پاسخ به این پرسش که آیا در سال جاری مجلس جلسه علنی دیگری دارد؟ توضیح داد: خیر؛ زیرا اعلام شد در صورت تایید بودجه سال ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی ۱۵ فروردین سال آینده برگزار می شود.