محسنی بندپی:

بودجه سال آینده استان تهران ۹۶۲ میلیارد تومان برآورد شده است

به گزارش نویدتهران،استاندار تهران با اشاره به رشد ۲۴ درصدی بودجه استان تهران از برآورد ۹۶۲ میلیارد تومانی بودجه برای استان تهران خبر داد.

انوشیروان محسنی بندپی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با اشاره به نحوه ساماندهی شهرک‌های صنعتی اظهار داشت: در مورد ساماندهی هشت بافت صنعتی در استان تهران با توجه به اینکه نقشه و مساحت موردنظر آنها شفاف نبود مقرر شد شرکت شهرک های صنعتی نقشه پیشنهادی را ظرف ۲ هفته به کارگروه زیربنایی ارائه دهد و تا یک ماه آینده در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه در دستورکار قرار گیرد.

وی در مورد تدوین بودجه سال آینده استان تهران بیان کرد: دو سناریو برای تدوین بودجه در سال آینده مطرح شده که یکی نظام درآمد هزینه‌ای است که پیشنهاد آن توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و سناریوی دوم تدوین بودجه مانند هر سال می‌باشد.

استاندار تهران ادامه داد: برای سال آینده بودجه استان تهران ۹۶۲ میلیارد تومان برآورد شده که رشد ۲۴ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد و بیشتر هدف ما تدوین بودجه به صورت نظام درآمد هزینه‌ای است تا رفاه، تحرک و توسعه بیشتری برای استان فراهم شود.

محسنی بندپی در مورد ماهیت بودجه هزینه‌ای عنوان کرد: بودجه هزینه‌ای بیشتر موضوع اضافه کار، حقوق و مزایا را دربرمی‌گیرد تا انگیزه‌ای فراهم شود و به دنبال آن انتظار ما از دستگاه ها جهت انجام وظایف در سطح استان بیشتر می‌شود.