جانشین فرمانده سپاه:

به نقطه مهارناپذیری در توسعه فناوری‌ دفاعی رسیده‌ایم

به گزارش نویدتهران، جانشین فرمانده سپاه گفت: ما به نقطه مهار ناپذیری در توسعه دانش های و فناوری‌های نوین و دفاعی رسیده‌ایم.

سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه بازدید از اولین جشنواره فجر رشد سپاه در جمع خبرنگاران در خصوص هدف از برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: ما در حقیقت با فورانی از اطلاعات فن آوری ها و دانش های نوین در عرصه های دفاعی در این نمایشگاه مواجه هستیم.

وی گفت: در حقیقت به نطقه ای رسیدیم که با ترکیب فناوری‌های نوین با یکدیگر، فناوری‌های جدیدتری به دست می آوریم.

سردار سلامی افزود: امروز در انواع فناوری‌های پیشرفته و پیچیده دفاعی در لبه فناوری‌های نوین جهانی حرکت می‌کنیم. یعنی آنچه که من دیدم؛ دانش‌ها و فناوری‌های مربوط به بهبود وضعیت موشک‌ها هم از جهت سیستم‌های فرماندهی، کنترل بهبود کیفیت، موتورهای پیشران، سوخت موتورها، سیستم های ناوبری و بال و بدنه انواع مختلف پهپاد با فن‌آوری بسیار مدرن و متنوع که عموما حاصل ابتکار عمل و خلاقیت های جوانان کشور است، بدست آمده است.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: در عرصه‌های مختلف، فناوری‌های مربوط به سیستم های هوایی، دریایی، زمینی، پدافند موشکی و همه عرصه های نوین پیشرفته نظامی چشمه‌های جوشانی بوجود آمده و البته به نظر می‌رسد که این دستاوردها محصول چند موضوع است.

وی اظهار کرد: اول اینکه اتصال مراکز تحقیقات صنعتی و دفاعی نیروهای دفاعی ما به موسسات دانش بنیان و دانشگاه ها و ساماندهی جوانان متخصص و علاقمند و اندیشمند صنعتگر و پژوهشگر ما و اتصال بخش دفاع به علم و فناوری و صنعت در کشور است که شاید در کشور چند سال قبل گسستگی در این زمینه وجود داشت.

سردار سلامی تصریح کرد: اتصال بین نیازهای بخش دفاع و صنعت و علم بوجود آمده است، هم دانشگاه ها، هم مراکز رشد و دانش بنیان به یکدیگر متصل میشوند و جوانان با نیازهای ما آشنا می شوند و آنها را به سرعت به محصولات فنی تبدیل می‌کنند.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: این محصولات فنی به سیستم های دفاعی تبدیل می‌شود و سیستم های دفاعی در مرحله آزمون قرار می گیرد و به سامانه‌های عملیاتی تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: تبدیل علم به فناوری، فناوری به سیستم و سیستم به سامانه دفاعی بسیار مشکل است. این در فاصله های زمانی بسیار کوتاهی روی می‌دهد که شبیه معجزه است و دلیل اصلی آن، این است که ما در کنار تحریم‌های گسترده‌ای که ما را وادار کرده به استعدادها و خلاقیت‌های درونی رجوع و توجه کنیم در عین حال نیازها، تهدیدات و مخاطراتی که احساس می‌شود با هم اراده فوق العاده قدرتمندی را ساخته که این اراده امروز خودش را در ساخت این سامانه های پیشرفته نشان داده است.

سردار سلامی تصریح کرد: تراز علمی و فناوری و صنعتی ما نسبت به گذشته با سرعت بیشتری در حال رشد است و ما به نقطه مهار ناپذیری در توسعه دانش های و فناوری های نوین و دفاعی رسیده‌ایم. البته فناوری ها فصل مشترک بین بخش دفاع و غیر دفاع هستند و آنچه مهم است در تبدیل سامانه های این فناوری ها خصوصیات دفاعی پیدا میکنند و به عنوان فن‌آوری های دفاعی شناخته می شوند.