بهرام سرمست مديركل جدید دفتر سياسي وزارت كشور:

به دنبال تحقق سياست‌هاي دولت در حوزه سياستگذاري داخلي هستم

به گزارش نویدتهران،مديركل دفتر سياسي وزارت كشور با اشاره به اینکه ارتقاي سطح تحليل سياسي در دفتر امور سياسي از ضروريات است گفت: اين بخش از وزارت كشور منادي تحقق برنامه‌هاي دولت، رييس‌جمهور و وزير كشور است.
بهرام سرمست در مراسم معارفه خود به عنوان مديركل سياسي جديد وزارت كشوربا تشكر از حُسن اعتماد وزير كشور و معاون سياسي وزارت كشور اظهار داشت: من به دنبال تحقق سياست‌هاي دولت در حوزه سياستگذاري داخلي هستم و اين وظيفه را با نگرش سيستمي دنبال مي كنم.
وي در ادامه افزود: حوزه سياسي حوزه جمع اضداد بوده و امر همگوني در اين حوزه وجود ندارد. در تعريف از سياست گفته شده كه سياسي هنر آشتي دادن منافع متضاد يا رسيدن به اهداف جنگ، بدون جنگيدن است. استفاده حداكثري از ظرفيت قانون و تعامل با بخش هاي مختلف مي‌تواند ما را در رسيدن به اهداف خود كمك كند و من هم همين مسير را براي آشتي دادن منافع متضاد انتخاب مي كنم. من در چارچوب قانون اساسي و اسناد بالادستي از جمله سند چشم‌انداز بيست ساله و برنامه ششم توسعه، وظايف خود را انجام مي‌دهم.
مديركل سياسي وزارت كشور تصريح كرد: البته مشكلاتي به دليل خلاهاي قانوني و ساختاري وجود دارد كه با حمايت وزير كشور، دكتر جبارزاده و تعامل سازنده با ساير حوزه‌های وزارت كشور، تلاش مي كنم اين مشكلات را رفع كنم.
سرمست خاطرنشان كرد: پتانسيل خوبي در دفتر سياسي وزارت كشور وجود دارد و من به همفكري هكاران در اين بخش نيازمندم. ما بايد از توان نيروي انساني به حد كافي استفاده كنيم و منابع انساني خود را به نيروهاي انساني توانمند و پويا تبديل كنيم.
وي در پايان گفت:‌ مسئوليت‌ها را توفيق الهي مي دانم و از خدواند براي تحقق وظايف خود و پاسخگويي به اعتماد وزير كشور استعانت مي طلبم.