دکترظریف:

به تلاش های خود برای بی اثر کردن تحریم های غیر قانونی آمریکا ادامه خواهیم داد

به گزارش نویدتهران،وزیر امور خارجه گفت:ایران به کار با شرکایش ادامه خواهد داد تا فضایی جدید ایجاد کند که در آن ملت هایی که برای خودشان احترام قائلند بتوانند منافع خود و تعهدات بین المللی شان را دنبال کنند.

وی افزود:ما به تلاش های خود برای بی اثر کردن تحریم های غیرقانونی آمریکا و از بین بردن بی بازگشت عارضه بی ثبات کننده قوانین فراسرزمینی ایالات متحده ادامه خواهیم داد.‌