با حضور وزیر نیرو انجام شد؛

بهره‌برداری از طرح‌های آبرسانی شهرهای جنوب شرقی استان تهران

به گزارش نویدتهران،پروژه خط انتقال آب از مخزن عباس آباد به شهر ورامین و همچنین خطوط انتقال آب از تصفیه خانه هفتم به قرچک با حضور وزیر نیرو و استاندار تهران افتتاح شد.
رضا اردکانیان که صبح امروز به منظور بازدید و بهره‌برداری از طرح‌های آبی این وزارتخانه به مناطق جنوب شرقی استان تهران سفر کرده است، پروژه خط انتقال آب از مخزن عباس آباد به شهر ورامین و همچنین خطوط انتقال آب از تصفیه خانه هفتم به قرچک را افتتاح کرد.
خط انتقال و خطوط اصلی شهر قرچک با اعتباری بیش از 25 میلیارد تومان شامل 12 کیلومتر خط انتقال با هدف تامین شش میلیون مترمکعب آب سطحی از تصفیه‌خانه هفتم تهران به صورت سالانه برای شهر قرچک است که بهبود تامین کیفی آب و جبران بخشی از نیاز آبی این شهر و نیز پنج روستای قشلاق جیتو، فردیس، محمدآباد، امین‌آباد و ولی‌آباد ورامین را در پی دارد.
پروژه دیگری که وزیر نیرو آن را افتتاح کرد، بهره‌برداری از خط انتقال و خطوط اصلی توزیع آب شرب شهر ورامین بود که از سال 1395 آغاز شده و شامل 14 کیلومتر خط انتقال و خطوط اصلی توزیع در قطرهای 600 تا 800 میلی‌متر است.
با بهره‌برداری از این پروژه که بیش از 27 میلیارد تومان اعتبار داشته است، زون‌های فشاری شهر ورامین تکمیل و توزیع هیدرولیک آب در این شهر مدیریت می‌شود و همچنین ظرفیت انتقال آب ورامین به 750 لیتر بر ثانیه افزایش خواهد یافت.
همچنین بهره‌برداری از طرح اصلاح و توزیع شبکه و حفر و تجهیز چاه‌های آب شرب در شهرستان‌های پیشوا، ورامین، پاکدشت و قرچک با هزینه‌ای بیش از 53 میلیارد تومان دیگر پروژه‌‌ای بود که توسط وزیر نیرو افتتاح شد.
این پروژه شامل 143 کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب با اصلاح 12 هزار رشته انشعاب آب است که با هدف کاهش هدررفت آب اجرا شده است. همچنین 32 حلقه چاه در این شهرها حفر و تجهیز شده است که با بهره‌برداری از این خطوط انتقال و چاه‌ها 700 لیتر بر ثانیه بر ظرفیت تامین آب در این شهرستان‌ها اضافه خواهد شد.