وزیر آموزش و پرورش در پیامی بمناسبت روز جهانی سلامت روان خبر داد ؛

بهبود کیفیت زندگی مخاطبان با غربالگری سلامت روان و آموزش مهارت‌‌‌های زندگی

به گزارش نویدتهران،وزیر آموزش و پرورش از بهبود کیفیت زندگی مخاطبان با غربالگری سلامت روان و آموزش مهارت های زندگی خبر داد.
محسن حاجی میرزایی در پیامی با اشاره به روز جهانی سلامت روان ،اظهار کرد: سلامت روان موجب خودشکوفایی، تعادل، انعطاف و تاب‌آوری می‌شود و ارتباط تنگاتنگی با سلامت جسم دارد.

‏وی افزود : راهبرد ما در آموزش و پرورش همانا بهبود کیفیت زندگی مخاطبان است که با غربالگری سلامت روان و آموزش مهارت‌های زندگی دنبال می‌شود.