پنجشنبه، 28 دي 1396 درساعت 05:46:31؛

بهاباد لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۵ریشتر بهاباد در يزد را لرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان يزد ، بزرگي ۴.۵
تاريخ وقوع زلزله:
پنجشنبه، ۲۸ دي ۱۳۹۶ در ۰۵:۴۶:۳۱
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۱-۱۸ ۰۲:۱۶:۳۱
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۵

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۲.۱۴ شمالي و ۵۵.۶۸ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان يزد

فاصله‌ها:
۴۴ كيلومتري بهاباد، يزد
۶۰ كيلومتري ساغند، يزد
۶۵ كيلومتري بافق، يزد