مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرد:

بنزین یا گازوییل در ساختمان برق وزارت نیرو وجود ندارد

به گزارش نویدتهران،مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: هیچ گونه سوختی، اعم از بنزین یا گازوییل در ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو وجود ندارد.
مهدی داوری مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران با بیان اینکه بنزین یا گازوییل در ساختمان برق وزارت نیرو وجود ندارد، گفت: اخبار منتشر شده در مورد وجود ۱۵ دستگاه خودرو کارکنان وزارت نیرو نیز صحت ندارد.
به گفته وی تنها ۳ دستگاه خودرو در پارکینگ این ساختمان وجود دارد که هیچ یک آسیب چندانی ندیده اند و در اولین فرصت پس از لکه گیری، از ساختمان خارج خواهند شد.