دقایقی پیش؛

بم لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۳.۶ریشتر بم رالرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان كرمان ، بزرگي ۳.۶
تاريخ وقوع زلزله:
سه شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ در ۱۸:۴۱:۴۸
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۱-۳۰ ۱۵:۱۱:۴۸
(UTC)

بزرگي زلزله:
۳.۶

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۹.۱۳ شمالي و ۵۸.۳۶ شرقي
عمق: ۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان كرمان

فاصله‌ها:
۳ كيلومتري بم، كرمان
۹ كيلومتري بروات، کرمان
۳۱ كيلومتري نظام‌شهر، کرمان