دادستان اصفهان:

بمب صوتی کشف شده ربطی به مسائل امنیتی ندارد

به گزارش نویدتهران،دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: بمب صوتی کشف شده در نجف آباد اصفهان بر حسب بررسی ها و گزارش های اولیه مرتبط با مسائل امنیتی نبوده و احتمال انتقام گیری شخصی وجود دارد.
حسن رحیمی دادستان اصفهان با اعلام این خبر گفت:این بمب که صوتی بوده آثار و قدرت تخریبی نداشته و البته با منزل شهید حججی هم فاصله داشته است.
رحیمی افزود:این بمب صوتی در زیر خودرو شخصی یکی از اهالی ساکن در آن منطقه تعبیه شده و بر حسب گزارش ها احتمال انتقام گیری شخصی در این مسئله مد نظر بوده است.
دادستان اصفهان تاکید کرد:کار شناسایی فرد یا افراد متهم در این موضوع با بررسی دوربین های حاضر در منطقه آغاز شده و ادامه دارد.