معاون دادستان کل کشور:

بسیجیان در دستگاه قضایی سربازان عدالت و عدالت گستری هستند

به گزارش نویدتهران،سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور صبح امروز در نشست معاونان عقیدتی سیاسی و فرماندهان بسیج قوه قضاییه گفت: بسیج در برهه‌های مختلف رنگ و روی شعار پرمفهوم ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند را عوض کرد و به آن معنای عملی بخشید.

وی تاکید کرد: در آستانه ۹ دی بار دیگر نقش و جایگاه مناسب و تاثیرگذار بسیج را در حفظ نظام و هویت اسلامی به خوبی می‌توان درک کرد و یادآور شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: در حال حاضر نفوذ بسیج را در سطح جهان اسلام به خوبی شاهدیم.

عمرانی با تاکید بر اینکه نگاه به بسیج نباید به نگاه و نقش نظامی بسیج محدود شود، گفت: بسیج می‌تواند بر اساس توانمندی‌هایی که دارد در بدنه این نظام همواره نقش موثری ایفا کند.

وی به نقش بسیج در دستگاه قضایی اشاره و تاکید کرد: بسیجی در دستگاه قضایی باید سرباز عدالت و عدالت گستری باشد و بتواند نقش خود را در این زمینه ایفا کند تا قوه قصاییه بتواند علیرغم همه توطئه ها با صلابت و در مسیر قانون و عدالت به راه خود ادامه دهد.