معاون هماهنگ کننده ارتش:

بستر استخدام نخبگان وظیفه در نیروهای مسلح فراهم است

به گزارش نويدتهران،امیر دریادار سیاری از واگذاری پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه ارتقای فناوری دفاعی به نخبگان وظیفه کشور خبر داد و گفت: بستر استخدام نخبگان وظیفه در ارتش و نیروهای مسلح فراهم است.
امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه هشتمین دوره رزم مقدماتی نخبگان وظیفه کشوری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران برای نخبگان وظیفه کشوری برنامه ویژه ای را پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: دوره‌های آموزشی پیش از این هشت هفته بود که بعد از بازنگری در مفاد آموزشی به سه هفته تقلیل یافته و موارد با اهمیت و ضروری تر در دستور کار قرار گرفت.
امیر دریادار سیاری ادامه داد: نخبگان وظیفه کشوری در این دوره با نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی و سلاح‌ها و تجهیزات و رزم انفرادی آشنا می‌شوند و نسبت به توانمندی‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران آگاهی می‌یابند.
وی افزود: استعدادهای برتر در این دوره‌ها نسبت به برنامه‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی آشنا می‌شوند و در درون نیروها برخی پروژه‌های تحقیقاتی نیز به این عزیزان واگذار می‌شود تا برآیند تلاش نخبگان، کمکی در راستای ارتقای سطح نیروهای مسلح باشد.
امیر دریادار سیاری گفت: نخبگان وظیفه در کنار عزیزان جهادگر مشغول امور تحقیقاتی می‌شوند، نه فقط در حوزه نیازمندی‌های ارتش بلکه نسبت به تامین نیازمندی‌های نیروهای مسلح در حوزه جنگ‌های نوین و نبردهای آینده اقدام و کمک خواهند کرد و مهم‌ترین فعالیت‌شان تلاش در راستای ارتقای سطح فناوری است.
وی خاطرنشان کرد: بستر کار برای استخدام و جذب نخبگان کشوری در ارتش و نیروهای مسلح فراهم است و هر کدام از این عزیزان که بخواهند می‌توانند در نیروهای مسلح فعالیت کنند. کما اینکه در دوره‌های قبل نیز نخبگان و استعدادهای درخشان در ارتش استخدام شدند و در حال حاضر نیز در بخش‌های تحقیقاتی مشغول به فعالیت هستند.