مدير پروژه توليد برنامه هاي تلويزيون تعاملي وزارت آموزش و پرورش:

برنامه هاي فاز اول تلويزيون تعاملي آموزش و پرورش در حوزه آسيب هاي اجتماعي و آموزش مديران است

به گزارش نویدتهران،مدير پروژه توليد برنامه هاي تلويزيون تعاملي وزارت آموزش و پرورش در مورد برنامه هاي اين تلويزيون گفت: برنامه هاي فاز اول تلويزيون تعاملي آموزش و پرورش در حوزه آسيب هاي اجتماعي و آموزش مديران است.
مهدي علي اكبرزاده، مدير پروژه توليد برنامه هاي تلويزيون تعاملي وزارت آموزش و پرورش درباره برنامه هاي فاز اول اين تلويزيون گفت: در حال حاضر براي آموزش خانواده ها روي آسيب هاي اجتماعي و براي جامعه فرهنگيان بر آموزش مديران متمركز شده ايم.

وي گقت: آسيب هاي اجتماعي در حال حاضر با توجه به شرايط فرهنگي فعلي و فضاهاي مجازي مختلف كه از طرف رسانه هاي گوناگون كه در اختيار خانواده ها قرار مي گيرد، آسيب هاي اجتماعي در اولويت بالاتري قرار گرفته است. در فاز اول از ده عنواني كه براي آسيب هاي اجتماعي مشخص كرده ايم براي سه عنوان آن محتوي توليد كرده ايم. در موضوع آسيب هاي اجتماعي، اولين محيط خانه هست و اينكه چه راهكارها و پيشنهاداتي وجود دارد كه محيط خانه و شرايط آن براي دانش آموزان مناسب و امن كنيم در اولويت بايد باشد.

برنامه هاي بعدي تلويزيون تعاملي با موضوعات، حوزه دوستي و ارتباط با جنس مخالف، اعتياد، خودكشي، عرفان هاي كاذب، عفاف و حجاب، اينترنت و فضاي مجازي و ماهواره را در نظر گرفته ايم.

علي اكبرزاده بيان كرد: در برنامه ها با در نظر گرفتن محورهايي به ارايه اين آسيب ها خواهيم پرداخت. در برنامه هايي كه براي خانواده ها تهيه مي كنيم با محوريت اينكه، مشكلات دانش آموزان چه هست و چه خطراتي آنها را تهديد مي كند، درمرحله بعدي بتوانند مشكل دانش آموزان را شناسايي كنند، با آن مواجه شوند و اين مشكل چه راه حل هايي دارد بپردازيم. بعنوان مثال با افزايش دانش خانوده ها، در درجه اول آسيب هاي اطراف فرزندانشان را در زمينه هاي مختلف، از جمله اعتياد، خودكشي، عرفان هاي كاذب و … بشناسند. در مرحله بعد هر كدام از اين مسايل ممكن است چه عوارضي داشته باشد و با داشتن دانش آن عوارض، بتوانند آسيب‌هاي فرزندانشان را شناسايي كنند، و بعد با اين آسيبي كه فرزندش مبتلا شده بتوانند مواجه شوند و طوري رفتار نكند كه گرايش فرزندانشان به آن آسيب افزايش پيدا نكند و اين را مد نظر داشته باشند كه ممكن است محيط خانواده زمينه چنين گرايشي را ايجاد كرده باشد. در نهايتا راه حل هايي براي درمان آسيب را به خانواده ها آموزش مي دهيم.

وي در زمينه راه‌هاي دسترسي به برنامه ها گفت: اين راه‌ها طوري خواهد بود كه جامعه هدف، دسترسي به برنامه ها داشته باشند و با داشتن نام كاربري و كلمه عبور بتوانند برنامه ها را مشاهده كنند. اما برنامه ها طوري تهيه شده اند كه اگر خانواده ها به دليل عدم آشنايي با فن آوري هاي جديد، مجبور باشند از فرزندانشان براي دسترسي به اين برنامه ها كمك بگيرند و يا اين برنامه ها در فضاي مجازي پخش شود، ديدن اين برنامه ها براي افراد مختلف مشكلي نداشته باشد. البته برنامه ها طوري تهيه شده كه هر فردي در جامعه اين برنامه را مشاهده كند برايش آسيب زا نباشد.

مدير پروژه توليد برنامه هاي تلويزيون تعاملي گفت: در اين برنامه ها كليه مباحث از زبان خانواده ها، كارشناسان و دانش آموزان مورد بررسي خواهد گرفت و برنامه ها طوري تهيه شده اند كه جاذبه كافي داشته باشند، بطوريكه بينندگان تمايل به ديدن كامل برنامه را داشته باشند.

وي درباره علت انتخاب اين موضوعات گفت: نيازسنجي هاي انجام گرفت و از طريق مطالعات و بازخوردهايي كه در استان ها داشتيم و ارتباط آنها با مدارس و خانوادها منجر شد كه برنامه هايمان را در اين حوزه آماده كنيم.

همچنين علي اكبرزاده بيان كرد: برنامه هايي براي مديران مدارس تهيه كرده ايم و نظرمان اين بوده كه مديران مدارس به عنوان پرچمداران آموزش و پرورش در مدارس هستند و مي توانند با تغيير نگاه و جهت گيري، تغييراتي مثبتي در روند ياددهي و يادگيري دانش آموزان ايجاد كنند. در همين زمينه بيست عنوان آموزشي در تلويزيون تعاملي براي مديران مدارس در نظر گرفته ايم كه همزمان با افتتاح شبكه اين محتوي براي مديران نيز قابل دسترس هست. هر برنامه تهيه شده براي مديران در سه موضوع خواهد بود كه راهكارهايي براي مديريت بهتر مدرسه به آنان ارايه خواهد داد.