دكتر جهانگيري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد:

برنامه ريزي ستاد براي استمرار اجراي اقتصاد مقاومتي در سال ۹۶

جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ظهر امروز(دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به گزارش دبيرخانه ستاد از عملكرد دستگاههاي اجرايي در خصوص اجراي طرح هاي اقتصاد مقاومتي اولويت دار سال ۹۵، گفت: در سال جاري اقدامات قابل توجهي در حوزه توليد، صنعت، كشاورزي، نفت و پتروشيمي صورت گرفته و اين گزارش نشان مي دهد كه دستگاهها اهتمام جدي براي اجراي اقتصاد مقاومتي داشته اند.

به گزارش نوید تهران وبه نقل ازدولت،رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با يادآوري تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر راه اندازي بخش توليد و رفع موانع پيش روي واحدهاي توليدي در سال اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل، تصريح كرد: دولت در راستاي تحقق منويات رهبر معظم انقلاب، تمركز ويژه اي بر حل مسائل و مشكلات واحدهاي توليدي و رونق بخش توليد معطوف كرد و خوشبختانه دستاوردهاي خوبي نيز در اين زمينه حاصل شده است و امروز بسياري از واحدهاي توليدي راكد و نيمه فعال كشور مجددا فعال شده اند.

معاون اول رييس جمهور همچنين از دبيرخانه ستاد خواست ضمن مشورت و نظرخواهي از دستگاههاي اجرايي، برنامه ريزي منسجم و دقيقي را براي سال ۹۶ انجام دهد تا ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بتواند از ابتداي سال ۹۶ با سرعت و بدون اتلاف وقت، كارها را مطابق با برنامه ريزي و رويكردهاي جديد دنبال كند و روند اجراي اقتصاد مقاومتي با وقفه مواجه نشود.

دكتر جهانگيري از دستگاههاي اجرايي خواست ضمن تكميل و بروزرساني گزارش عملكرد اقتصاد مقاومتي، هرچه سريعتر آخرين اقدامات خود را به اطلاع دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي برسانند تا گزارشي جامع و كامل از اقدامات دولت در عملياتي كردن طرح هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي در سال ۹۵ تدوين و به مسئولان عالي كشور و مردم ارائه شود.

معاون اول رييس جمهور همچنين با يادآوري مشكل قطع آب و برق ناشي از شرايط جوي كه اخيرا مردم استان خوزستان با آن مواجه شده اند، به سفر هفته گذشته خود به اين استان و تصميمات ويژه براي حل مشكل ريزگردها در اين استان اشاره كرد و افزود: در اين سفر تصميم گيري شد كه وزارت جهاد كشاورزي با بسيج كليه امكانات استان و دستگاههاي اجرايي، طرح بيابانزدايي و مقابله با ريزگردها در استان را با جديت دنبال كند و ساير دستگاههاي اجرايي نيز در چارچوب اقتصاد مقاومتي موظف هستند كه با اقدام سريع و ضربتي، همكاري لازم را در اين زمينه انجام دهند.

دكتر جهانگيري افزود: در صورتي كه اجراي اين برنامه نيازمند اعتبار و منابع مالي است، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور بايد با جديت به دنبال تامين اعتبار مورد نياز براي اجراي اين برنامه باشند.

معاون اول رييس جمهور از وزارت نيرو نيز خواست، برنامه ريزي لازم را براي پيشگيري از تكرار قطع برق و آب در استان خوزستان انجام دهد و براي حل اين مشكل تدابير بلندمدت و كوتاه مدت اتخاذ نمايد.

در اين جلسه كه وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، نفت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و داريي، روساي سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون حقوقي رييس جمهور و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، دبيرخانه ستاد گزارشي از عملكرد اجراي اقتصاد مقاومتي دستگاههاي اجرايي در ۹ ماهه نخست سال ۹۵ ارائه كرد و به تشريح ميزان پيشرفت فيزيكي ۱۲۱ پروژه اولويت دار اقتصاد مقاومتي در سال جاري پرداخت.

در اين گزارش، عملكرد دستگاههاي اجرايي در خصوص تكاليف و طرح هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي از سال ۹۵ ارزيابي شد و نقاط قوت و ضعف هر دستگاه اجرايي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنين با يادآوري اينكه هم اكنون در آستانه سومين سالگرد ابلاغ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب قرار داريم، گزارشي از برنامه ريزي و هماهنگي صورت گرفته براي حضور برخي از وزرا و معاونين رييس جمهور و مديران پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در دستگاههاي مختلف در برنامه هاي زنده تلويزيوني و تشريح و تبيين اقدامات دولت براي عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي ارائه كرد.

در پايان اين جلسه مقرر شد دستگاههاي اجرايي ظرف دو روز آينده، گزارش عملكرد خود را بروزرساني و تكميل و به دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارسال كنند تا دبيرخانه بتواند گزارشي جامع از اقدامات دولت در عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي در سال ۹۵ به مسئولان عالي كشور و مردم ارائه دهد.