براساس قرعه کشی؛

برنامه‌های امروز نامزدهای ریاست جمهوری در رسانه ملی

4 نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری امروز از رسانه ملی با مردم سخن می‌گویند.
به گزارش نویدتهران ؛​ بر اساس جدول برنامه‌ریزی شده از سوی کمیته تبلیغات رسانه ملی، نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری از طریق رسانه ملی با مردم گفتگو کرده و به تبیین و تشریح برنامه‌های خود می بپردازند.

***اسحاق جهانگیری
پاسخ به کارشناسان از شبکه چهار ساعت 18:00
تکرار مصاحبه با رادیو جوان ساعت 10:00صبح.

***سید ابراهیم رئیسی
گفتگو با شبکه خبر ساعت 21:30 دقیقه.
مصاحبه با رادیو جوان ساعت 19:00.

***سید مصطفی هاشمی طبا
پخش دومین مستند از شبکه یک ساعت 22.
تکرار دومین مستند از شبکه جام جم ساعت 01:30 دقیقه 27 اردیبهشت ماه.
مصاحبه با رادیو معارف ساعت 11:00.

*** سید مصطفی آقامیرسلیم
پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت 00:30 دقیقه بامداد 27 اردیبهشت ماه
مصاحبه با رادیو جوان ساعت 10:00 صبح.

***رادیو پیام
اسحاق جهانگیری، ساعت 10:30
حسن روحانی، ساعت 11:00
سیدمصطفی آقامیرسلیم، ساعت 12:00
محمد باقر قالیباف ساعت 15:00
سیدابراهیم رئیسی، ساعت 15:30
سیدمصطفی هاشمی طبا، ساعت 17:00