براساس قرعه کشی؛

برنامه‌های امروز نامزدهای ریاست جمهوری در رسانه ملی

۴ نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری امروز از رسانه ملی با مردم سخن می‌گویند.
به گزارش نویدتهران ؛​ بر اساس جدول برنامه‌ریزی شده از سوی کمیته تبلیغات رسانه ملی، نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری از طریق رسانه ملی با مردم گفتگو کرده و به تبیین و تشریح برنامه‌های خود می بپردازند.

***اسحاق جهانگیری
پاسخ به کارشناسان از شبکه چهار ساعت ۱۸:۰۰
تکرار مصاحبه با رادیو جوان ساعت ۱۰:۰۰صبح.

***سید ابراهیم رئیسی
گفتگو با شبکه خبر ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه.
مصاحبه با رادیو جوان ساعت ۱۹:۰۰٫

***سید مصطفی هاشمی طبا
پخش دومین مستند از شبکه یک ساعت ۲۲٫
تکرار دومین مستند از شبکه جام جم ساعت ۰۱:۳۰ دقیقه ۲۷ اردیبهشت ماه.
مصاحبه با رادیو معارف ساعت ۱۱:۰۰٫

*** سید مصطفی آقامیرسلیم
پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد ۲۷ اردیبهشت ماه
مصاحبه با رادیو جوان ساعت ۱۰:۰۰ صبح.

***رادیو پیام
اسحاق جهانگیری، ساعت ۱۰:۳۰
حسن روحانی، ساعت ۱۱:۰۰
سیدمصطفی آقامیرسلیم، ساعت ۱۲:۰۰
محمد باقر قالیباف ساعت ۱۵:۰۰
سیدابراهیم رئیسی، ساعت ۱۵:۳۰
سیدمصطفی هاشمی طبا، ساعت ۱۷:۰۰