معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:

برنامه‌ریزی برای ارتقاء منزلت و کرامت سالمندان ضروری است

به گزارش نویدتهران،معاون اول رییس جمهور با اشاره به روند رو به رشد جمعیت سالمندی در کشور گفت: براساس آمار و گزارش ها، جمعیت سالمند کشور در ۳۰ سال آینده رشد قابل توجهی خواهد داشت و باید از هم اکنون برای تامین نیاز‌ها و برنامه‌های سالمندان برنامه ریزی کنیم.

دكتر اسحاق جهانگيري در كنفرانس منطقه آسيا ـ اقيانوسيه نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندي، از برگزاري اين همايش قدرداني كرد و افزود: اين گردهمايي فرصتي براي تأمل و بازانديشي درباره موضوع سالمندي و سالمندان است كه اميدوارم آغاز يك اقدام بزرگ و جديد براي توجه به سالمندان بوده و دستاوردهاي خوبي را به همراه داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه موضوع جمعيت و آينده نگري براي برنامه هاي آتي كشور بسيار مهم و تعيين كننده است، اظهار داشت: ايران در دوره اي رشد جمعيت بالاي ۴ درصد را تجربه كرده است و تامين نياز آن رشد بالاي جمعيتي، برنامه ريزي دقيق و منسجم را مي طلبد.
وي ادامه داد: رشد جمعيت در مقاطعي باعث شد كه مدارس كشور سه شيفت و ۴ شيفت باشند و وقتي كه اين جمعيت به سن دانشگاه رسيد، كنكورهاي بزرگي براي رقابت جهت ورود به دانشگاه ها در كشور برگزار شد كه البته يكي از بركات اين جمعيت زياد، در اقصي نقاط كشور دانشگاه و مراكز دانشگاهي احداث گرديد.
دكتر جهانگيري خاطر نشان كرد: جمعيت سالمند كشور براساس سرشماري سال ۹۵، حدود ۷ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر است كه براساس پيش بيني ها تا سال ۲۰۵۰ جمعيت سالمند كشور سه برابر و حدود ۳۰ ميليون نفر مي شود. ايران تاكنون با چنين جمعيت سالمندي مواجه نبوده و لازم است با استفاده از تجربيات كشورهايي كه در اين زمينه موفق بوده اند، برنامه هاي دقيقي در جهت تامين نيازهاي سالمندان انجام دهيم.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر ضرورت برنامه ريزي جهت ارتقاء منزلت و كرامت سالمندان گفت: اين برنامه بايد با سلامت اجتماعي و توسعه كشور مرتبط باشد و با توجه به جايگاهي كه سالمندان در كشور دارند و اندوخته بزرگي كه اين بخش جامعه با خود دارد، هر برنامه اي كه تدوين كنيم حتماً به برنامه هاي توسعه اي كشور كمك خواهد كرد.
وي با اشاره به اينكه قدرت نظام سياسي و مدني در استفاده از ظرفيت و توان سالمندان است، خاطر نشان كرد: دولت بايد با كمك نهادهاي مدني بتواند از ظرفيتي كه در جمعيت سالمندي كشور وجود دارد استفاده مطلوب كند.
دكتر جهانگيري در ادامه با بيان اينكه دوره سالمندي دوره كمال و بلنداي زندگي هر انسان است، تصريح كرد: انبوهي از تجربيات در سالمندان نهفته است كه مي تواند گوياي اتفاقات گذشته و راهنماي آينده جامعه باشد.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه نهادهاي مدني بعنوان حلقه هاي ارتباطي بين سالمندان و دستگاه هاي دولتي نقش تعيين كننده اي در برنامه ريزي براي ايجاد رفاه و امنيت سالمندان ايفا مي كنند، از ايجاد بنياد فرزانگان قدرداني كرد و افزود: اين بنياد مي تواند با استفاده از ظرفيتي كه در سالمندان وجود دارد و از طريق ارتباطي كه با دولت برقرار مي كند، نقش موثري در اين زمينه داشته باشد.
وي ادامه داد: سياست ها و برنامه هاي عملي در جهت توانمند سازي سالمندان، حفظ و ارتقاء سلامت جسمي، رواني و اجتماعي آنها و ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز براي امنيت سالمندان و ارتقاء سطح اميد به آينده در ميان اين بخش از جامعه است.
دكتر جهانگيري گفت: ما بايد از برنامه هفتم توسعه با تاكيد بيشتري در برنامه ريزي هاي خود سرفصل مشخصي در ارتباط با نيازها و برنامه هاي سالمندان داشته باشيم زيرا جامعه اي كه جمعيت سالمندان سهم عمده اي در هرم جمعيتي آن داشته باشد بايد تأثيراتش در رشد اقتصادي كشور، بودجه دولت، هزينه هاي صندوق هاي بازنشستگي و سن بازنشستگي مورد بررسي قرار گيرد و نقش سالمندان در تمام ابعاد سياسي،‌اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جامعه به طور دقيق ديده شود.
معاون اول رييس جمهور با يادآوري اينكه صندوق هاي بازنشستگي در كشور در مقطع فعلي بعنوان يكي از ابر چالش ها پيش روي كشور قرار گرفته اند و به بودجه دولت متكي هستند، افزود: در حال حاضر بيش از ۸۰ درصد منابع مورد نياز صندوق بازنشستگي كشوري و حدود ۱۰۰ درصد هزينه هاي صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح توسط دولت تأمين مي شود و اين در حالي است كه در سالهاي آينده با انباشت نيروي انساني كه به سن بازنشستگي مي رسند، هزينه هاي آنها بايد از طريق اين صندوق ها تأمين شود.
وي تصريح كرد: خوشبختانه از اوايل دهه هشتاد شمسي با قانون و آيين نامه ها و نهايتاً‌ سندي كه دردولت تدبير و اميد تدوين شد تا حدودي به اين موضوع پرداخته شده است و علاوه بر آن در برنامه هاي توسعه‌اي و نيز سياست هاي كلي جمعيت و سياست هاي خانواده كه از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و بندهايي به مسائل سالمندان و نيازهاي آنان اشاره داشته است.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه در فرهنگ ايراني، سالمندي مترادف با فرزانگي است، تصريح كرد: همانطور كه تاكنون نهادهاي مختلف و مرتبط با نيازهاي جامعه در كشور ايجاد شده اند، انسان هاي شريفي در كشور به صحنه آمده اند و با ايجاد نهادهاي مدني فعال در زمينه موضوعات اصلي جامعه نظير ساخت مدرسه، بهداشت و درمان و ازدواج، سعي كرده اند بخش وسيعي از بار دولت را بر دوش بگيرند.
معاون اول رييس جمهور از رسانه ها، صدا و سيما، شخصيت هاي موثر و نخبگان جامعه خواست وضعيت آينده جمعيتي كشور را براي مردم تبيين كنند تا خيرين تمركز بيشتري در اين حوزه داشته باشند تا در سالهاي آينده دغدغه كمتري براي تأمين نيازهاي سالمندان داشته باشيم.
در اين مراسم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز با اشاره به اينكه جمعيت سالمندي كشور در سالهاي آينده افزايش خواهد يافت، گفت: بسيار مهم است كه اثرات ناشي از سالمند شدن جامعه را در دستور كار قرار داده و براي آن برنامه ريزي كنيم.
دكتر قاضي زاده هاشمي افزود: اميد ما اين است كه همه سالمندان كشور با هر سطحي از وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سلامتي اين امكان را داشته باشند كه بصورت فعال زندگي كنند و كارهاي خود را انجام دهند.
سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم در اين كنفرانس با بيان اينكه افزايش جمعيت سالمندي پديده اي جهاني است و مختص كشور ايران نيست، گفت: در سال ۱۹۸۰ جمعيت سالمندان جهان ۳۸۲ ميليون نفر بود كه اين عدد در سال ۲۰۱۷ به ۹۶۲ ميليون نفر افزايش يافت.
وي ا فزود: در ايران شاخص رشد جمعيت ۱.۲ درصد و شاخص رشد جمعيت سالمندي ۷.۸ درصد است كه اين يعني در برنامه هاي خود بايد حمايت هاي اقتصادي و اجتماعي از سالمندان را دو چندان كنيم.