نشست فراکسیون ولایی با مسئولان اطلاعات سپاه؛

بررسی لوایح چهارگانه FATF و پشت پرده ناآرامی های اخیر

به گزارش نویدتهران،رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، از بررسی لوایح چهارگانه FATF و پشت پرده ناآرامی های اخیر با حضور اطلاعات سپاه در نشست امروز فراکسیون متبوعش خبر داد.

حمیدرضا حاجی بابایی در تشریح نشست صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، گفت: در نشست امروز فراکسیون، مسئولان حفاظت اطلاعات سپاه حضور داشتند که با حضور آنها دو موضوع مهم FATF  و اغتشاشات و ناآرامی های اخیر مورد بررسی قرار گرفت.

رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حساسیت هایی در خصوص لوایح چهارگانه FATF که از سوی دولت به مجلس  ارسال شده وجود دارد، افزود: پس از کاری که در برجام صورت گرفت و اقداماتی که اخیرا ترامپ انجام داد، مبنی بر حساسیت های بانکی که در ارتباط با بانک های ایران ایجاد کرده و تحریم های پسابرجامی که درباره بانک ها شروع شده باید توضیحاتی به نمایندگان ارائه شود.

 وی ادامه داد: اطلاعات و اسنادِ اشتباهاتی که درباره FATF رخ داده و تعهدی که یکجانبه شکل گرفته باید به نمایندگان ارائه شود.

رییس فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه واکاوی و کالبد شکافی از اغتشاشات اخیر و پشت پرده های داخلی و خارجی این اغتشاشات در نشست امروز فراکسیون ولایی مورد بررسی قرار گرفت، یادآور شد: باید یک جلسه گسترده تری درباره این موضوعات برگزار شود تا نمایندگان مجلس در جریان این اقدامات مهم کشوری لوایح چهارگانه و پشت پرده اغتشاشات اخیر قرار گیرند.