دادستان سمنان خبر داد:

برخورد قانونی با عوامل تصادف های صوری و ساختگی

دادستان عمومی و انقلاب سمنان گفت: با افرادی که اقدام به تصادف های صوری و ساختگی به منظور گرفتن خسارت از بیمه ها می کنند،برخورد خواهد شد.
حیدر آسیابی دادستان سمنان با مجرم خواندن افرادی که با “انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف،تعویض خودرو و یا خسارت عمدی به خودرو از شرکت های بیمه خسارت دریافت می کنند” گفت:مطابق ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 20/2/1395 مجلس شورای اسلامی این افراد قابل تعقیب کیفری هستند و در صورت اثبات جرم به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم خواهند شد.
به گزارش نویدتهران وبه نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، آسیابی افزود:با هماهنگی های صورت گرفته با واحدهای اجرای احکام کیفری دادسراهای استان،شرکت های بیمه،پزشکی قانونی و پلیس نسبت به شناسایی و برخورد با این افراد اقدام می شود.
وی از اختصاص شعبه ویژه در دادسراهای سمنان جهت رسیدگی دقیق به این موضوع خبر داد و تاکید کرد:حضور به موقع کارشناسان بیمه در پرونده های تصادفات،دقت افسران کاردان در بررسی صحنه های تصادف،معاینه دقیق توسط پزشکان قانونی و به ویژه ذکاوت قضات نقش اساسی در شناسایی و برخورد قانونی با این مجرمان دارد.
دادستان سمنان همچنین گفت: تشکیل بانک اطلاعاتی برای این دسته از مجرمان موجب تسهیل در شناسایی و تعقیب آنها خواهد شد.