غلامعلی خوشرو :

برجام یک سند معتبر بین‌المللی است نه یک موافقتنامه دوجانبه که بتوان آن را به صورت یک طرفه لغو کرد

به گزارش نویدتهران،غلامعلی خوشرو نماینده دائم‌ایران نزد سازمان ملل متحد در سخنرانی صبح امروز خود در کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی سازمان ملل گفت: برجام یک سند معتبر بین‌المللی است نه یک موافقتنامه دوجانبه که بتوان آن را به صورت یک طرفه لغو کرد.

خوشرو با اشاره به اعلام سیاست جدید دولت امریکا در مورد برجام، اعلام کرد: ادعای رئیس جمهور امریکا در مورد عدم پایبندی ایران هیچگونه مبنا، اعتبار و صحت بین المللی ندارد و درخواست آمریکا برای تبدیل محدودیتهای موقت ایران به محدودیت های دائمی، نه تنها با روح و متن برجام، بلکه با حق مسلم کشورهای عضو ان پی تی نیز در تعارض است.

وی تاکید کرد از همان ابتداء، اجرای تعهدات از سوی امریکا ناکافی بوده و در چندین مورد بویژه در دوره دولت فعلی، این کشور روح و متن برجام را نقض کرده که ایران این موارد را نزد کمیسیون مشترک برجام ثبت نموده است.

نماینده کشورمان با تبیین خطر سلاحهای هسته ای رژیم صهیونیستی که کماکان تهدید کننده صلح و امنیت منطقه و فراتر از آن است، اعلام کرد اتخاذ اقدامات جدی خلع سلاح هسته ای در خاورمیانه بیش از هر زمان دیگری حیاتی است و بایستی اقدامات عملی برای ایجاد یک منطقه عاری از سلاحهای هسته ای در خاورمیانه اتخاذ گردد.