معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش؛

برای نهادینه کردن فرهنگ کتاب‌خوانی به راهبردهای مطالعه بیش از خود کتاب نیازمندیم

به گزارش نویدتهران،معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش، کتاب را رکن آموزش و تعلیم و تربیت کشور دانست و تأکید کرد: برای نهادینه کردن فرهنگ کتاب‌خوانی بیش از اینکه به کتاب نیاز داشته باشیم به راهبردهای کتاب‌خوانی نیازمندیم.
علیرضا کاظمی در جلسه کارگروه فرهنگی هنری انتخاب کتاب مسابقات «دانایی، توانایی» کتاب را رکن آموزش و تعلیم و تربیت کشور دانست و اظهار کرد: جامعه امروزه از بخش نبود فرهنگ مطالعه، کتاب‌خوانی و کتابداری رنج می‌برد، لذا اساتید و نویسندگان می‌توانند به ارتقای تعلیم و تربیت و بخش حیاتی جامعه کمک می‌کند .

وی افزود: در شرایط فعلی باید در این بخش کار بیشتری صورت گیرد چراکه علاقه‌مندی به کتاب، مطالعه، تحقیق و پژوهش مقدمه تمام فعالیت‌ها است.

کاظمی از برگزاری چهارمین جشنواره دانایی و توانایی در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: هیات اندیشه‌ورز حاضر در این کارگروه به فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی و به آموزش‌وپرورش کمک می‌کند. امروزه به انتخاب کتاب نیاز نداریم بلکه به راهبردهایی نیاز داریم تا دانش‌آموز را به میدان کتاب‌خوانی بکشاند.

وی ادامه داد: برای تحقق اهداف کتاب‌خوانی باید از تمام ظرفیت‌ها بهره‌مند شویم، لذا باید سطح مدرسه را در این بحث پررنگ و تقویت کنیم و بتوانیم ویترینی از کتاب‌ها را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهیم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش بر نقش مؤثر خانواده‌ها در نهادینه کردن فرهنگ کتاب‌خوانی در بین بچه‌ها تأکید و عنوان کرد: اگر خانواده‌ای به مطالعه علاقه‌مند شود بچه‌هایشان نیز به مطالعه علاقه‌مند می‌شوند، البته اساتید باید برای راه‌های تقویت و ارتقای مطالعه، آشنایی با کتاب و مؤلفان و نقد کتاب کلاس‌های آموزشی برگزار کنند.

وی با اشاره به توسعه الکترونیکی کتاب اظهارکرد: در توسعه فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی باید همچون مسابقات پرسش مهر عمل کنیم و زمینه مشارکت فعال همکاران فرهنگی را در این حوزه فراهم شود.

کاظمی آشنایی دانش‌آموزان با مؤلفان برجسته کشور را از عوامل مؤثر در این زمینه برشمرد و خاطرنشان کرد: باید برای در دسترس و متناسب بودن کتاب، در بخش توسعه و تجهیز و انتخاب کتاب نیز برنامه داشته باشیم، و مطالب را با ابزار هنری به ذائقه دانش‌ آموزان نزدیک کنیم.

وی گفت: اینکه تنها یک عنوان کتاب را برای دانش آموزان یک‌پایه انتخاب کنیم کار اشتباهی است، بلکه باید ویترینی از کتاب‌های مختلف را در اختیار دانش آموزان هر پایه قرار دهیم .

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: معتقدم آموزش‌وپرورش محفلی است که می‌تواند برای توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در کشور مؤثر باشد و جشنواره دانایی و توانایی در این راستا قدم‌های خوبی برداشته که البته باید از نظر کمی و کیفی آن را ارتقا دهیم.