سید سلمان سامانی:

برای نقش آفرینی حداکثرى احزاب در انتخابات باید مواد قانونی پیش بینی شود

به گزارش نویدتهران، سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها در جلسه علنی  مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش ارجاعی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد حذف تبصره ۱ ماده ۵ این طرح در سخنانی با اشاره به حق فعالیت سیاسی و معرفی نامزدهای انتخاباتی توسط احزاب در این قانون اظهار داشت: راهبرد و هدف ما در قانون جدید احزاب این بوده است که نظام انتخاباتی مان را با نقش‌آفرینی حداکثری احزاب پیش ببریم لذا باید در قانون انتخابات مواد متناظر برای تحقق این هدف و راهبرد پیش‌بینی شود .

وی در واکنش به برخی سخنان نمایندگان مبنی بر اینکه احزاب یک شبه ایجاد می شوند، گفت: خیر، این طور نیست و احزاب یک شبه ایجاد نمی شوند و طبق قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی برای ایجاد هر حزب جدیدی شرایط سخت و دقيقى پیش بینی شده است .

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها تاکید کرد: وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با دقت نظارت می‌کنند تا احزابی بتوانند پروانه فعالیت داشته باشند که از شرایطی که در قانون ذکر شده برخوردار باشند .

سامانی در مخالفت با حذف تبصره ای كه بر مبناى آن حضور نامزدها در چند فهرست انتخاباتی بطور همزمان ممنوع شده است، بیان کرد: اصل پاسخگویی و مسئولیت پذیری احزاب و نامزدها ایجاب می‌کند که هر فرد بتواند صرفاً در قالب یک حزب در انتخابات حضور داشته باشد، بیان کرد: اصل پاسخگویی و مسئولیت پذیری احزاب و نامزدها ایجاب می‌کند که هر فرد بتواند صرفاً در قالب یک حزب در انتخابات حضور داشته باشد .

وی خاطرنشان کرد: نکته مهمتر اینکه برای همگرایی بین احزاب در این قانون تشکیل جبهه ها پیشنهاد شده است لذا وقتی احزاب فهم و فکر نسبتاً مشترک داشته باشند می‌توانند در قالب جبهه، همگرایی ایجاد کنند و در یک قالب مشترک، نامزد خود را در انتخابات معرفی کنند .

گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد حذف تبصره ۱ ماده ۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند .