رحمانی در نشست با فعالان اقتصادی ؛

برای حل مشکلات تولید، بخش خصوصی پیشنهادات اجرایی بدهد

به گزارش نویدتهران،وزیر صنعت ، ‌معدن و تجارت بر لزوم افزایش سهم صادرات دانشی ( محصولات دانش بنیان) تاکید کرد و گفت :‌ درحال حاضر این سهم کمتر از ۲ درصد است و باید در بخش های مختلف تلاش کنیم این سهم افزایش یابد.

رضا رحمانی در نشست همفکری با فعالان اقتصادی افزود : ظرفیت حوزه معدن و زمین شناسی برای جایگزینی نفت ظرفیت بسیار خوبی است اما امکانات و زیر ساخت ها متناسب با آن آماده سازی نشده است و امکانات حمل و نقل مخصوص حوزه معدن بسیار محدود و غیر تخصصی است.
رحمانی افزود : همچنین باید در این حوزه به اکتشافات در عمق بپردازیم و این حوزه را توسعه دهیم و بتوانیم معادن مگا سایز را در کشور فعال کنیم و با ظهور آثار این اقدامات توسعه ای مردم نتیجه را دربهبود زندگی خود حس کنند.
وی با بیان اینکه اولویت فعلی این است که نباید تولید تعطیل شود ادامه داد : در تمام تصمیمت بر مشورت با تشکلها و انجمنهای بخشس خصوصی تاکید ویژه دارم و بنا داریم با همکاری این بخش ساختار را نهادینه کنیم .
رحمانی تاکید کرد : در چنین جلساتی انتظار داریم پیشنهادات اجرایی ارایه شود و بتوانیم راهکارهای عملی برای حل مشکلات بخش های مختلف صنعت و تولید از سوی بخش خصوصی و فعالان این بخش بگیریم.
رحمانی در ادامه با بیان مشکلات صنعت خودرو سازی افزود : اصلاح صنعت خودروسازی ۲ سال زمان می خواهد ولی در حال حاضر باید این حوزه در مدار اصلی تولید قرار بگیرد .
در ابن نشست همچنین نجفی دستیار ویژه وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت برلزوم بازنگری در بخشنامه های صادره و سپردن امور به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت : در شرایط فعلی برای اداره امور مدیریت جهادی اعمال کنیم .
در ادامه شرکت کنندگان نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و بر لزوم فعال شدن رایزنان بازرگانی برای حضور تولیدات در بازارهای بین المللی ، برداشتن موانع قانونی کسب و کار،‌ توسعه ارتباط با کشورهای همسایه و تولید صادرات گرا و مطابق با نیاز کشورهای اطراف ایران ، لزوم انتخاب مدیران جهادی برای پیشبرد امور، ‌لزوم توجه به بخش معادن گفتگو و تبادل نظر کردند.