وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد:

برای تداوم حیات فرهنگی و اجتماعی نیازمند فرهنگ ایثار و شهادت هستیم

%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af

دولت و شورای عالی فضای مجازی اعتقادی به انسداد شبکه های اجتماعی ندارند اما معتقدیم همانطور که در تغذیه جسمی نیازمند تامین سلامت افراد هستیم در مصرف فرهنگی جامعه نیز باید آن را تامین کنیم.
«سیدرضا صالحی امیری» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز در اولین همابش دبیران شورای استانی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت گفت: با نگاهی به تغییرات فرهنگی و اجتماعی در طول دهه های پس از انقلاب اسلامی می توان ارزیابی بهتری نسبت به وضعیت امروز داشت، معتقدم در دهه اول انقلاب که همزمان با صدارت مقام معظم رهبری و دوران جنگ بود، حوزه اجتماعی و فرهنگی در بهترین حالت قرار داشت.

به گزارش نوید تهران وبه نقل از مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،وی افزود: به تدریج که وارد دهه دوم شدیم، کشور دستخوش تغییرات شد و با ظهور اینترنت در ایران، تغییرات اجتماعی از مجرای شبکه های اینترنتی آغاز و باورهای ارزشی نسل جدید در دهه دوم آغازگر شکاف نسلی شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در این دهه اینترنت به پدیده ای تبدیل شد که میان اعضای جامعه، خانواده و فرزندان فاصله ایجاد کرد، به طوری که اگر تا پیش از این، زمان گفت وگو میان اعضای خانواده ٢ ساعت بود امروز این زمان به ٢٠ دقیقه کاهش یافته و شبکه های اجتماعی جای آن را گرفته است.

وی در عین حال تصریح کرد: شبکه های اجتماعی فاقد هرگونه نظم در تولید و ترویج و مصرف در جامعه هستند. الگوهای مصرف در جامعه تغییر می کند. در دهه دوم تنش های جدید اجتماعی ظهور می کند و مقوله هایی مانند طلاق، اعتیاد، مهاجرت و … رشد می یابد.

صالحی امیری با اشاره به تغییرات در دهه سوم ادامه داد: در این دهه شرایط متفاوت می شود و در خانواده حوادث جدی شکل می گیرد. خانواده دچار ترک و شکاف شده و روابط اجتماعی دستخوش تغییر و مخاطرات جدی ایجاد می شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شبکه های اجتماعی ضمن داشتن فرصت، دارای آسیب هایی هم هست. ما در شورای عالی فضای مجازی به دنبال ایجاد ساز و کاری برای سالم سازی و بهره برداری مطلوب از این فضا هستیم.

وی تصریح کرد: دولت و شورای عالی فضای مجازی اعتقادی به انسداد شبکه های اجتماعی ندارند اما معتقدیم همانطور که در تغذیه جسمی نیازمند تامین سلامت افراد هستیم در مصرف فرهنگی جامعه نیز باید آن را تامین کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در دهه سوم نسل جدید با هنجارها و رفتارهای جدیدی وارد جامعه شده و ادبیات عرفی در سطح اجتماعی دستخوش تغییرات شده است. دراین دهه نقد قدرت در عرصه اجتماعی تبدیل به فرهنگ عمومی می شود.

وی ادامه داد: در دهه چهارم زندگی دیجیتالی شکل می گیرد و منافع فردی بر منافع جمعی اولویت می یابد. شکاف هنجاری و رفتاری گسترش پیدا می کند و نسل جدید با عبور از خانواده به سوی ارتباط با همسالان سوق می یابد و بعد از آن به سمت شبکه های اجتماعی می رود.

وی با تاکید بر اینکه امروزه شبکه های اجتماعی کانون تغییرات در جامعه هستند، افزود: در این فضای جدید نهادهای مدنی گسترش می یابد و مباحث جنسیتی زن و مرد، محیط زیست، توجه و حمایت از حیوانات و … مورد توجه افکار عمومی قرار می گیرند و این نشان می دهد که تغییراتی در حال شکل گیری است.

صالحی امیری گفت: جامعه ایران پیچیده و پیش بینی ناپذیر است، بنابراین نیازمند شناخت مجدد جامعه هستیم. نباید از فرهنگ ایثار و شهادت و بازخوانی دوران دفاع مقدس فاصله بگیریم و به شدت نیازمند بازگشت فرهنگ ایثار، فداکاری و شهادت در عمل نه در شعار هستیم.

وی با تاکید بر اینکه باید از سطح شعار به سمت گفتمان حرکت کنیم، ادامه داد: این حرکت نیاز امروز جامعه است. زیرا شعار سطحی احساسات را برمی انگیزد در حالی که گفتمان درونی و باورها را متبلور می سازد.

صالحی امیری تصریح کرد: گفتمان یعنی اینکه جامعه با عمق جان باور کند که برای تداوم حیات فرهنگی و اجتماعی نیازمند به فرهنگ ایثار و شهادت است. گفتمان سازی به معنای دولتی سازی نیست بلکه مردمی کردن فرهنگ ایثار و شهادت است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: گفتمان سازی در درون مدرسه، دانشگاه و خانواده شکل می گیرد. امروز نهاد دین و روحانیت، رسانه ها، اصحاب قلم و رسانه و … می توانند بار دیگر فرهنگ ایثار و شهادت را تولید و بازتولید کنند و در بستر شبکه های اجتماعی آن را تبدیل به فرصت ملی کنند.

عضو کابینه تدبیر و امید تاکید کرد: استفاده حداکثری از شبکه های اجتماعی برای تولید انبوه محصولات فرهنگی و دینی و گسترش و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: عبور از سطح شعار به گفتمان سازی و عبور از باید ها به باورها، استفاده از عنصر هنر از جمله شعر، موسیقی، کتاب، سینما، تئاتر، نقاشی و … در جهت توسعه فرهنگ ایثار و شهادت از ضروریات است.

صالحی امیری تاکید کرد: باید از تنش و منازعه و درگیری عبور کنیم زیرا جامعه به ثبات و آرامش نیاز دارد. دولت تدبیر و امید با همه توان در خدمت مردم است. عده ای تلاش دارند تا همه دستاوردهای دولت را تخریب کنند ولی باید بدانیم که در فضای با ثبات و آرامش جامعه به توسعه می رسد.

وی با اشاره به دستاوردهای برجام ادامه داد: امروز نگاه افکار عمومی در جامعه بین المللی نسبت به ایران تغییر یافته و دولت با تدابیر مقام معظم رهبری و دقت نظر نسبت به آینده این مسیر را دنبال می کند.

صالحی امیری گفت: ما از هرگونه حرکت شتابزده پرهیز می کنیم. نباید ناآگاهانه در زمین دشمن وارد بازی شد. و باید بدانیم که رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند گفتمان سازی است.

وی در پایان گفت: دولت و ملت باید مسیر حرکت خود را به سمت قله های اخلاق، فضیلت، معرفت و معنویت دنبال کنند.