معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

بخش خصوصی متولی ایجاد شهرک های صنعتی جدید

به گزارش نویدتهران،معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از موافقت دولت برای ایجاد شهرک های صنعتی جدید توسط بخش خصوصی خبرداد و گفت: توسعه و تکمیل زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری در نواحی و شهرک های صنعتی موجود از اولویت های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است.

صادق نجفی در دومین گردهمایی معاونان فنی شرکت های استانی شهرک های صنعتی کل کشور که در پژوهشگاه مواد و انرژی در مشکین دشت کرج برگزار شد،اظهار کرد: اولین دلیل برگزاری این جلسه حمایت از سرمایه گذاری کارآفرینان و صاحبان سرمایه با توجه به زیرساخت های انجام شده در مجموعه شهرکهای صنعتی است.

وی افزود: اکنون ۹۶۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب با ۸۰ هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد.

معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه زیرساختهای نادرست ما سبب کاهش بهره وری شده است،بیان کرد: ما باید کاری را انجام دهیم که بستر سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران و کارآفرینان فراهم کند.

نجفی با بیان اینکه اگر ما بتوانیم شرایط کشور را مساعد کنیم مردم ما آمادگی استفاده از کالای ایرانی را دارند ، عنوان کرد: اکنون نزدیک به ۴۰ هزار واحد صنعتی در مجموعه شهرکهای صنعتی کشور وجود دارد.

معاون وزیر صنعت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به اینکه ساماندهی ساخت و سازهای واحد تولیدی را از اولویت های این سازمان است، تصریح کرد : با توجه به شرایط کم آبی کشور ایجاد نواحی صنعتی روستایی در راستای توسعه اشتغال و تولید در دستور کار است.

نجفی با اشاره به اینکه در حوزه صنایع کوچک باید هدایت و حمایت نظارت انجام شود، ادامه داد: مجموعه شهرک های صنعتی باید بدنبال ایجاد درآمدهای پایدار باشد تا از این این طریق به اهداف خود دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه مقام معطم رهبری به ۲ نکته تاکید زیادی دارند که آن دو معیشت و اشتغال است، بیان کرد: باید توجه ویژه ای به نقاط محروم شود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه تفاهم نامه ای با محیط زیست در ارتباط با اداره امور فضای سبز و تصفیه خانه ها و کنترل فاضلاب و پساب با رعایت مسائل زیست محیطی در شهرکهای صنعتی به عهده مجموعه شهرکها است ،گفت: طرح اشتغال ضربتی ۴۵۰ هزار نفری در وزارت صنعت معدن و تجارت هدفگذاری شده است که سهم این سازمان ایجاد ۸۰ هزار فرصت شغلی است.