مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران:

با همراهی بانک های کشور صنایع کوچک رونق می گیرند

به گزارش نویدتهران،معاون وزیرصنعت ، معدن وتجارت در نشست شورای هماهنگی بانک ها با اشاره به طرح رونق کسب وکارهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور از اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی جهت ایجاد اشتغال پایدار در سطح کشور خبر داد و گفت: بانک ها می توانند با ارائه تسهیلات مناسب جهت نوسازی، بازسازی و افزایش ظرفیت وسرمایه در گردش صنایع کمک بزرگی در ایجاد رونق در صنایع نمایند.

صادق نجفی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران در این نشست با اشاره به اینکه برخی از صنعتگران مستقر در شهرکهای صنعتی با کمبود نقدینگی روبه رو هستند، گفت: بانکها با اختصاص تسهیلاتی با نرخ سود مناسب به طرح ها و واحدهای صنعتی نقش تعیین کننده ای در ایجاد رونق در صنعت کشور و رفع مشکل بیکاری بعهده دارند.

معاون وزیرصنعت ، معدن و تجارت در ادامه نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و افزایش ظرفیت واحدهای زیرظرفیت مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی را از برنامه های اصلی سازمان برشمرد و افزود: به بهره برداری رساندن طرحهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰% مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی نیز از دیگر الویت های این مجموعه است که با همکاری بانک ها محقق خواهد شد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خاطر نشان کرد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته در صورت ایجاد بسترهای لازم نوسازی و بازسازی ۸۰۰۰ واحد صنعتی ، افزایش ظرفیت پایدار ۱۲۰۰۰ واحد صنعتی و تسریع در به بهره برداری رساندن ۹۵۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور در دستور کار کلیه شرکت های استانی‌قرار گیرد.

نجفی همچنین ایجاد ۲۰۰۰ استارت آپ و شرکت دانش بنیان در شهرکها و نواحی صنعتی کشور نیز از دیگر برنامه های مهم سازمان اعلام کرد و افزود: در صورت تحقق طرح رونق کسب وکارهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور شاهد ایجاد رونق در فضای کسب وکار به ویژه صنعت کشور خواهیم بود.

معاون وزیرصنعت ، معدن وتجارت با اشاره به اینکه کل اعتبار مالی مورد نیاز طرح ۵۷۲ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است ، اعلا م کرد: تسهیلات سرمایه در گردش جهت اجرای این طرح ها ۲۸۴٫۵ هزار میلیارد ریال و تسهیلات سرمایه ثابت ۲۸۷٫۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

نجفی تحقق این طرح را مستلزم تامین منابع مالی با همکاری بانک ها و سایر دستگاه های اجرایی برشمرد و افزود: با توجه به اینکه الگوی موردنظر در این طرح برای تأمین نقدینگی واحدها، تأمین مالی مبتنی بر زنجیره (SCF) می باشد، از این روی، ۳۰ درصد از تسهیلات سرمایه در گردش به صورت نقدی در اختیار واحد و ۷۰ درصد از آن در قالب برات از طریق زنجیره تأمین، به کل زنجیره تزریق خواهد شد که مزیت اصلی آن کاهش هزینه های تأمین مالی و پایداری آن می باشد.