رئیسی در جمع مردم زاهدان:

با نامزدهای عصبانی و پرخاشگر کاری نداریم

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جمع مردم زاهدان با تاکید بر اینکه کارنامه ندارند، مردم را می‌ترسانند گفت: چرا این قدر از حضور یک کاندیدا در صحنه عصبانی هستید و پرخاشگری می‌کنید؛ این را همه احساس می‌کنند.
در حرکتی جهادی باید حتما سالیانه یک میلیون شغل ایجاد کرد
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در سخنانی در جمع مردم زاهدان تصریح کرد: ما منابع کم نداریم و حتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خلق پول شده است و اگر درصدی از این پول به تولید اختصاص پیدا می‌کرد شاهد تعطیلی نیمی از کارخانه‌ها نبودیم. اگر دولت مردم و جوانان را به عنوان کلید حل مشکلات کشور قبول داشت قطعا وضعیت این گونه نبود.

به گزارش نویدتهران،حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: کارنامه ندارند، مردم را می‌ترسانند، می‌گویند می‌خواهند دیوار بکشند، چرا عقل مردم را دستکم می‌گیرید؟

وی اضافه کرد: قانون برنامه توسعه می‌گوید باید شغل میلیونی در کشور تولید شود ولی با روشی که دولت دنبال می‌کند، ۱۰ سال طول می‌کشد تا برای بیکاران فعلی شغل ایجاد شود.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: ما می‌گوییم در یک حرکت جهادی حتما باید یک میلیون شغل سالیانه ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه هنوز بخشی از مسکن مهر را به مردم نداده‌اند؛ تصریح کرد : چرا مردم باید ۴ سال صبر کنند تا مسکن را به آنها بدهند.

این نامزد ریاست جمهوری افزود: مردم امروز می‌گویند یک اختلاس کم شود مسکن مهر حل میشود و مردم سوال دارند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به اینکه می‌گویند می‌خواهند در خیابان‌ها دیوار بکشند؛ چرا عقل مردم را دست کم می‌گیرید گفت: چرا این قدر از حضور یک کاندیدا در صحنه عصبانی هستید و پرخاشگری می‌کنید؛ این را همه احساس می‌کنند.

وی با بیان اینکه شما از دست کارگرانی عصبانی هستید که به شما اعتراض می‌کنند یا فقرایی که از شما انتقاد دارند خاطرنشان کرد: ما دردمان می‌آید که کسی با مردم اینطوری حرف بزند ؛ این چه کاری است که شما می‌خواهید مردم را با این حرف‌ها بترسانید. به جای این عصبانیت بگویید چقدر شغل تولید کرده‌اید.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: آن چیزی که خطرناک است دست اندازی به بیت‌المال و نگاه به بیگانگان است؛ باید از بیکاری جوانان ترسید و نگرانی در دل ایجاد کرد.

وی افزود : ما نفت خام را نباید به دیگران بدهیم بلکه باید آن‌را تبدیل کنیم و کشور ثروتمندی باشیم. چرا باید تجارت عراق با ترکیه بیشتر از ما باشد؟ اگر دستگاه خارجی و اقتصادی ما هماهنگ باشد سهم چه کسی باید بیشتر باشد.