وزير دفاع در همايش سازمان دفاعي دانش بنيان :

با سازمان دفاعي دانش بنيان مي توانيم قدرت ملي و بازدارندگي موثر را بصورت پايدار حفظ كنيم

سردار سرتيپ پاسدار دكتر حسين دهقان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در مراسم افتتاحيه اولين همايش ملي سازمان دفاعي دانش بنيان كه صبح امروز در دانشگاه صنعتي مالك اشتر برگزار شد طي سخناني با تبيين عناصر قدرت ملي تصريح كرد: با سازمان دفاعي دانش بنيان مي توانيم قدرت ملي و بازدارندگي موثر را بصورت پايدار حفظ و تهديدات نظامي – امنيتي را با اقتدار دفع كنيم.
به گزارش نوید تهران وبه نقل ازاداره كل تبليغات دفاعي وزارت دفاع؛ سردار دهقان با اشاره به تغيير مفهوم تهديدات، ظهور فناوري جديد فوق پيشرفته و افزايش هزينه هاي نظامي گفت: با اتكا به سازمان دفاعي دانش بنيان و حركت شتابان به سمت نوآوري و ارتقا كيفيت، نظام دفاعي ايجاد كنيم كه براي ما قدرت آفرين و در صورت بروز تهديد، طرف پيروز جمهوري اسلامي ايران باشد.
سردار دهقان افزود : بنا نداشته و نداريم هر آنچه كه نياز دفاعي كشور است را در وزارت دفاع تهيه و توليد كنيم بلكه مديريتي را در وزارت دفاع اعمال كرديم كه قادر باشد همه ظرفيت ها و مجموعه ها دانش و فناوري كشور را در يك چرخه پيوسته و دامنه دار براي ارتقاء توان دفاعي بكار گيرد.
وزير دفاع با اشاره به اظهارات اخير معاون رئيس جمهور آمريكا و وزير جنگ رژيم صهيونيستي در كنفرانس امنيتي مونيخ گفت : به اذعان همه جهانيان امروز بزرگترين خطر براي امنيت منطقه و جهان تروريسم و گروه هاي تكفيري- تروريستي داعش هستند و به اعتراف آقاي ترامپ، دولت قبلي آمريكا بنيانگذار تروريست هاي تكفيري بوده است، حال جهانيان قضاوت كنند ايران كه با همه امكانات به جنگ تروريسم رفته و خود قرباني تروريسم است تهديدمي باشد؟ يا دولت آمريكا كه خود معترف به بنيانگذاري داعش و گروه هاي تروريستي است؟
وزير دفاع با هشدار به رژيم تروريست پرور صهيونيستي اظهار كرد : تلاش مذبوحانه اين رژيم براي ايجاد ائتلاف عليه ايران نتيجه اي در بر نخواهد داشت و موجب نمي شود ايران دست از آرمان فلسطين و رهايي قدس شريف بردارد.
وي افزود: مردم جهان و منطقه بويژه ملت فلسطين هيچ گاه جنايات وحشيانه و ضد انساني اين رژيم در 60 سال گذشته را فراموش نمي كنند و اين رژيم را عامل اصلي جنگ، نا امني، ترور و جنايت در منطقه مي دانند.
وزير دفاع همچنين اظهار داشت : هيئت حاكمه جديد آمريكا بجاي اتهام زني و فرافكني، به اوضاع نابسامان كشورشان بپردازند و سياست هايي را كه منجر به پيدايش داعش و ايجاد نا امني و جنگ در منطقه و جهان شده است متوقف كنند.
سردار دهقان در پايان با تشكر و قدرداني از دست اندركاران برگزاري اولين همايش سازمان دفاعي دانش بنيان اظهار اميدواري كرد بتوانيم در جهت ايجاد سازمان دفاعي قدرتمند دانش بنيان هرچه جدي تر و همه جانبه تر حركت كنيم.