آیت الله العظمی نوری همدانی:

با ربای بانکی کارخانه ها تعطیل شده اند

به گزارش نویدتهران، حضرت آیت الله نوری همدانی با انتقاد از ربای بانکی، گفتند: بارها حوزه و مراجع درباره دیرکرد بانک ها تذکر داده اند، مردم برای ما می نویسند که به واسطه سود های حرام، خانه و زندگیشان رفته و کارخانه ها تعطیل شده، ما هم می گوییم دیر کرد حرام است، ولی بعداز این همه سال و تذکر بانک ها اسلامی نشد.
حضرت آیت الله نوری همدانی، در جمع طلاب حوزه علمیه مشهد، علم و تقوا و زمان شناسایی را وظیفه نخست روحانیت دانستند و گفتند: روحانیت همیشه باید در کنار مردم باشد و خود را از مردم جدا نکند و مثل همیشه زبان گویای مردم باشد و از اسلام و انقلاب و مکتب اهل بیت(علیهم السلام) حراست کند و بدانیم مردم بیش از گفتار ما به عمل ما نگاه می کنند.

این مرجع تقلید با تاکید بر این که حوزه باید با نشاط، مطالبه گر، مجتهد پرور و انقلابی باشد، تصریح کردند: طلبه انقلابی کسی است که تقوا داشته باشد، خوب درس بخواند و آشنا به مسائل جهان اسلام و دنیا باشد

ایشان با اشاره به تلاش های دشمن بری نفوذ در حوزه، افزودند: یقین بدانید که دشمن می خواهد در اثر گذار ترین نهاد یعنی حوزه ها نفوذ کند، تا بتواند حداقل حوزه را بی تفاوت نسبت به جریانات نگهدارد، لذا باید جلوی این کار گرفته شود.

معظم له، ارتباط حوزه و نظام را ارتباط پیوند خورده به هم دانستند و اظهار کردند: دولت‌ها می آیند و می روند و حوزه هیچ وابستگی به آنها ندارد و همیشه مستقل بوده و باید این استقلال حفظ شود و همیشه هم تذکر داده، ولی نسبت به اصل حفظ نظام حوزه وظیفه دارد، چون این نظام خاستگاهش حوزه بوده است، لذا شناخت آثار و برکات نظام و دستاورد های آن و همچنین رصد آسیب های که نظام را تهدید می کند، به عهده حوزه است

حضرت آیت الله نوری همدانی، توجه به تذکرات حوزه را از سوی مسئولان محترم دولت مهم خواندند و گفتند: متاسفانه گاهی به توصیه های حوزه بی توجهی می شود.

این مرجع تقلید ادامه دادند: بارها حوزه، مراجع و علما درباره دیرکرد بانک ها تذکر داده اند، چقدر نامه از مردم برای ما می نویسند که به واسطه همین سود های حرام، افراد خانه و زندگیشان رفته، کارخانه ها تعطیل شده، افراد مشکل پیدا کردند، ما هم می گوییم دیر کرد حرام است، ولی بعداز این همه سال و تذکر بانک ها اسلامی نشد و همچنان ربا می گیرند و مردم دچار مشکل هستند.

حضرت آیت الله نوری همدانی در پایان تاکید کردند: امروز همه وظیفه دارند برای حفظ نظام، با وحدت و انسجام حول محور رهبری حرکت کنند و مشکلات را رفع نمایند.