دکتر ظریف:

باید با عادت آمریکا در نقض حقوق بین الملل برخورد شود

به گزارش نویدتهران،وزیر امور خارجه گفت:امروز ایران شکایت خود از ایالات متحده برای برقراری مجدد و غیرقانونی تحریم‌های یکجانبه را تسلیم دیوان بین‌المللی دادگستری کرد.

وی افزود:ایران در برابر ضدیت آمریکا با دیپلماسی و تعهدات حقوقی، بر حاکمیت قانون تأکید دارد.

ظریف گفت:ضروری است که با این عادت آمریکا به نقض حقوق بین‌الملل برخورد شود.