دقایقی پیش؛

باينگان در كرمانشاه لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۳ریشتر باينگان در كرمانشاه رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان كرمانشاه ، بزرگي ۴.۳
تاريخ وقوع زلزله:
پنجشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۷ در ۱۲:۳۱:۳۵
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۹-۰۲-۲۱ ۰۹:۰۱:۳۵
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۳

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۴.۹۰ شمالي و ۴۶.۱۰ شرقي
عمق: ۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان كرمانشاه

فاصله‌ها:
۱۸ كيلومتري باينگان، كرمانشاه
۱۹ كيلومتري تازه آباد، كرمانشاه
۲۵ كيلومتري ازگله، كرمانشاه