وزير كشور در همایش استانداران مدیران کل سیاسی و فرمانداران سراسر کشور:

بايد اراده رئيس‌جمهورى در حوزه اجرایی را در عمل تجلی دهیم

به گزارش نویدتهران،وزیر کشور گفت: فرمانداران هسته‌های اصلی و اولیه تجلی اراده دولت در حوزه حاکمیتی در مناطق هستند و موظف هستیم اراده رئيس جمهورى در حوزه اجرایی را در عمل تجلی دهیم.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور صبح امروز در همایش استانداران مدیران کل سیاسی و فرمانداران سراسر کشور در سخنانی اظهار داشت: فرمانداران هسته‌های اصلی و اولیه تجلی اراده دولت در حوزه حاکمیتی در مناطق هستند همه شما باید خوى، روحیه، سیاست، تدبیر، دستور و تصمیم رئیس‌جمهور و دولت با ويژگى هاى منطقه اى و تدابير محلى باشید.

وی با بیان اینکه مصداق تجلی كثرت در وحدت در همین حوزه اجرایی است افزود: مردم با رای بالا و قاطع رئیس جمهور را انتخاب کردند یعنی به برنامه‌های او رای دادند و رئیس جمهور نیز تجميع قدرت آرا را در قالب ریاست جمهوری به عنوان فرد اول اجرایی با توجه به تنوع های منطقه ای و محیطی به فرمانداران داده اند.

وزير كشور تصريح كرد: فرمانداران باید خود را در قامت رئيس جمهور ببینند یعنی اراده، عزم، خواست و برنامه رئیس جمهور بايد اراده، عزم، خواست و برنامه شما فرمانداران باشد.

رحمانى فضلى با بيان اينكه موظف هستیم اراده رئيس جمهورى در حوزه اجرایی را در عمل تجلی دهیم، گفت: در انتخاب فرمانداران خارج از گرایش های سیاسی چه اصولگرایی و چه اصلاح‌طلبی، نیتمان این بوده افرادی با مشی اعتدالی و معتقد به برنامه‌های دولت و شخص رییس جمهور انتخاب شوند.

وى افزود: در این همایش سه روزه شرایط، مسائل و موضوعات کشور را با شما فرمانداران در میان خواهیم گذاشت، وضعیت کشورمان وضعیت باثبات و مستقر از نظر شرایط سیاست بین الملل نیست در حوزه اقتصادی نیز این شرایط را داریم زیرا وابستگی اقتصاد به نفت باعث شده هر تصمیم نفتی که در حوزه بین الملل كه عموما هم تصمیمات سیاسی برای محدود کردن ما است، گرفته مى شود، اثر این محدودیت در قیمت نفت و تصمیمات ما خودش را نشان میدهد.

وزیر کشور تاکید کرد: در حوزه سیاسی و در حوزه هاى منطقه ای و بین المللی وقایع رخ می دهد و نحوه حضور ما موجب می‌شود تصمیمات و اقداماتی اتخاذ کنند که اين تصمیمات و اقدامات در شرایط سیاسی و اقتصادی و نظام بانکی ما اثر بگذارد، وقتی در منطقه با داعش درگیر می‌شویم و پشت داعش کشورهای بزرگ و مرتجع منطقه ای هستند و شکست می‌خورند آثارش در روابط بین الملل و عرصه هاى سیاسی است.

رحمانی فضلی گفت: اگر آمریکا و اسرائیل در سطح بین الملل نسبت به ما بغض و کینه دارند و در هر مرحله ای به دنبال عمل کردن این كينه ها هستند تصمیماتی در حوزه های رسمی بین المللی و غیر رسمی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و تجاری اتخاذ می‌کنند كه اینها در شرایط داخلی ما تاثیر دارد پس ما در این شرایط عدم ثبات و استقرار بین الملل به تناسب اقدامات دشمنان متاثر هستیم هرچند در حوزه داخلی در حوزه هاى سیاسی، امنیتی و ساختارها و کارکردهای اقتصادی باثبات هستیم اما در حوزه بین الملل متاثر هستيم بنابراین باید به گونه ای عمل کنیم که قدرت تثبيت و مدیریت این نوسانات بین المللی را داشته باشیم که راه آن هم تکیه بر توانمندی های داخلی و هم عزم و اراده ما بر اساس اهدافمان است و این نشان‌دهنده توانمندی و اراده ملت است که در دولت و شما فرمانداران تجلی یافته است.