مدیرکل تبلیغات اسلامی تهران:

بانوان مبلغه و مادران، نقش بی بدیلی در ارتقای فرهنگی دارند

به گزارش نویدتهران،مدیرکل تبلیغات اسلامی تهران در کارگاه آموزش بهره وری مصرف آب گفت: نهاد تبلیغی بانوان و نیز نقش مادران، در ارتقای فرهنگی و مبارزه با ضد ارزش ها و ضد فرهنگ ها بی بدیل است.

حجت‌الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده، مدیرکل تبلیغات اسلامی تهران در کارگاه آموزش بهره وری مصرف آب با حضور بانوان مبلغه استان تهران طی سخنانی نقش بانوان را در فرهنگ سازی بسیار مؤثر دانست و اظهار داشت: نهاد تبلیغی بانوان بیش از هر نهاد دیگری در حوزه های فرهنگی تأثیرگذار است، اسلام توجه ویژه ای به حوزه بانوان از نظر شخصیتی و حوزه اجتماعی قائل است.

وی گفت: ورود فرهنگ فاسد غربی با شعارهای فریب انگیز در حوزه بانوان، بیرون کشیدن دختران از کانون گرم خانواده تحت عنوان دختر شایسته و ترویج بی بندوباری و وابسته کردن زن، به مد و جلوه گری و تبدیل به موضوع مصرفی و کالای تبلیغاتی از ترفندهای دشمنان است، آن ها سعی دارند با ترویج ارزش های کاذب در بین بانوان سطح فکری آن ها را پایین نگه داشته و فرصت تفکر را از آن ها بگیرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران با بیان این که دشمنان سعی دارند این گونه القا کنند که دین با تحصیل زنان مخالف است، گفت: دشمن نیز زمانی که بخواهد در بخش تبلیغاتی کار کند، ابتدا به بانوان و خانواده روی می آورد، امروز باید بپذیریم، جایگاه بانوان مبلغ و مادران نقش بی بدیلی در ارتقای فرهنگی و مبارزه با ضد ارزش ها و ضد فرهنگ ها است، اگر بخواهیم در جامعه تغییری ایجاد کنیم، مهم ترین پایگاه خانواده است.

وی، شرایط امروزی کشور و خانواده ها را دشوار توصیف کرد و گفت: حساسیت دوران فعلی بیش از دوران گذشته است، دشمن ابتدا درصدد براندازی اسلام و سپس حاکمیت اسلامی است، می خواهند ناامیدی را در جامعه القا کنند و در این راه سعی در ایجاد چالش در کشور دارند.

نوری زاده افزود: امروز در شرایط سختی قرار داریم و دشمن با تمام توان در عرصه های مختلف به جنگ ما آمده است، باید با توکل به خدا، نگرانی را از خود دور کنیم و بدانیم تقابل بین شیطان و خدا، اسلام و کفر در طول تاریخ بوده است، وقتی اعتماد از بین رفت، دیگر سنگ روی سنگ نمی ماند، چرا اعتماد ملی بزرگ ترین سرمایه اجتماعی است، باید این اعتماد را با اتکا به خداوند و نیز تکیه بر توانمندی های داخلی حفظ کنیم.