وزیر کشور در نشست تخصصی روز عفاف و حجاب:

بانوان رکن اساسی قدرت جمهوری اسلامی ایران هستند

به گزارش نویدتهران،دکتر احمد وحیدی وزیر کشور در نشست تخصصی عفاف و حجاب گفت: امروز بانوان ایران اسلامی در اوج عزت و عظمت و افتخار در کشور هستند و رکن اساسی قدرت جمهوری اسلامی همین زنان و بانوان محسوب می شوند.

دکتر احمد وحیدی با اشاره به سالروز کشف حجاب، این اقدام را “لکه سیاه و ننگ رژیم کودتایی رضا قلدر” خواند و گفت: مردم در گوهرشاد چه خواستند؟ مردم بی دفاع در مسجد در خانه خدا خواستشان این بود که چرا شما می خواهید به زور حجاب را از سر ما بردارید. مگر غیر از این حرفی داشتند؟ ، اما آنها در پاسخ مردم را کشتار کردند.
وزیر کشور این شیوه و اقدام را نزد هر وجدان بیدار انسانی محکوم دانست و افزود: مردم در کنار مضجع شریف امام رضا (ع) جمع شدند و فقط یک حرف داشتند که به زور چادر را از سر مردم ما نکشید. این رژیم مورد حمایت چه کسی بود؟ همین رژیم منحوس پدر و پسر پهلوی مورد حمایت غربی ها بود. این ماهیت تمدن غرب است وحالا همان ها مدعی حقوق زن شده اند.
دکتر وحیدی در تشریح تحرکات اخیر در ارتباط با حجاب و در تحلیلی از جنبش فمینسیم، گفت: جنبش فمینیسم بدترین جنبش علیه زنان است چون زن را از اوج و اعتلایی که مکاتب الهی به ویژه اسلام برای او قائل هستند پایین می کشد. امروز تمدن غرب با موضوع برهنگی هماغوش و جزء لاینفک تمدن غرب شده است.
احمد وحیدی با تشریح نگاه ابزاری و کالایی تمدن غربی به زنان و مردان گفت: آمریکا با ۱۷۰ هزار زندانی زن بزرگترین زندانیان زن را در دنیا دارد.
وزیر کشور در تشریح اوضاع اجتماعی و فساد موجود در کشورهای غربی، افزود: این تمدن (غربی) سایه شوم خود را توسط عنصر کودتایی مثل رضا قلدر در ایران عزیز به صورت کشف حجاب نشان داد.
وحیدی با بیان اینکه اساسا کشف حجاب یک پدیده استعماری است، تاکید کرد موضوع کشف حجاب یک طرح برای نابود کردن چارچوب های مبنایی و رفتاری ارزنده و برجسته اسلام عزیز که در ایران ما حاکم بوده و مانع بزرگی برای پیشروی فرهنگ منحط غربی بود، تلقی می شود.
وزیر کشور اضافه کرد: این نظام مسلط معنایی و رفتاری باید شکسته می شد تا زن و مرد هر دو اسیر آن فرهنگ منحط استعماری شوند و جریان استعماری را پژواک دهند.
وزیر کشور با اظهار اینکه “این برهنگی، زن و مرد را تحت عنوان حقوق بشر و حقوق زن از بالا به پایین می کشد”، افزود:. جنبش دروغین ضد زن به نام زن، زندگی آزادی، را چه کسانی طراحی و دنبال کردند؟ آنهایی که در سابقه شان مفاسد اخلاقی و اجتماعی به وفور وجود دارد.
وحیدی جنبش هایی را که مدعی حمایت از حقوق زنان هستند، دروغین خواند و گفت اینها هر کدام افتضاحات و رسوایی هایی دارند؛ یک عده ای در داخل کشور ما فکر می کنند روشنفکرند اما انصافا تاریک اندیش هستند. به این روشنی می خواهند دست دشمن را نبینند.

وزیر کشور با بیان اینکه تلاش حضرت امام (ره) در اولین حرکت، برگرداندن هویت اصیل به جامعه ما بود گفت: حجاب، یک مساله ساده نیست بلکه مساله تمدنی، رویارویی دو تمدن و تقابل دو فکر است؛ فکر شیطانی و فکر الهی. امروز بازیگر اصلی این صحنه، بانوان عزیز پرافتخار ما هستند و ما به بانوان خود افتخار می کنیم.

وحیدی ادامه داد: ما به آن دسته از دختران و بانوان مان که اعتقاد اسلامی دارند ولی این موضوع را رعایت نمی کنند تذکر می دهیم که حتما رعایت کنند. نباید در میدان دشمن بازی کرد ولی با کسانی که به شکل معاندانه و سازمان یافته و متهتکانه در این صحنه عمل می کنند حتما باید برخورد شود.

وحیدی با اشاره به نقش موثر مردم در بحث عفاف و حجاب گفت: امروز دستگاه قضایی، پلیس و فراجا کاملا مقتدرانه در صحنه هستند و البته کار اصلی هم بر عهده خود مردم عزیز ما است که با امر به معروف و نهی از منکر؛ همان تذکر محترمانه لسانی (زبانی)؛ کاملا در حمایت عفاف و تک تک دستگاه ها باشند. هیچ گزارشی از هیچ دستگاهی نباید برسد که نسبت به این موضوع کم توجه است.