بازدید وزیر کشور از اردوگاه نیاتک

به گزارش نویدتهران،دکتر احمد وحیدی وزیر کشور که به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده است به منظور بررسی وضعیت اردوگاه اتباع خارجی نیاتک، از این مکان بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل مربوط به آن قرار گرفت.

دکتر احمد وحیدی پس از ورود به زابل، عازم اردوگاه اتباع خارجی نیاتک منطقه سیستان شد و از روند ساخت این اردوگاه دیدن کرد.

وزیر کشور همچنین در این سفر به صورت هوایی و زمینی از سطح منطقه سیستان، مناطق مرزی استان و بازارچه‌های مشترک مرزی با کشورهای افغانستان و پاکستان بازدید می کند.

اردوگاه نیاتک برای اسکان موقت اتباع خارجی با ظرفیت هفت هزار نفر در حال ساخت است.