امروز صورت گرفت؛

بازدید هیات پارلمانی ایران از مجلس مشورتی امارات

اعضای هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران امروز از مجلس مشورتی امارات بازدید کردند.
به گزارش نویدتهران، هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز (سه شنبه 2 خرداد) در دومین روز سفر به امارات با هدف شرکت در نشست کمیته اجرایی و مالی مجمع مجالس آسیایی، از مجلس مشورتی این کشور بازدید کرد.

گفتنی است فاطمه ذوالقدر و جلیل رحیمی جهان آبادی در این بازدید برای دقایقی مذاکرات نمایندگان و رئیس مجلس امارات را از نزدیک دنبال کردند.

گفتنی است مجلس مشورتی امارات در حال حاضر پانزدهمین دوره خود را می گذراند همچنین مدت فعالیت هر دوره از مجلس مشورتی امارات به مدت 2 سال است. ضمن اینکه جلسات مجلس مشورتی امارات 4 روز در هفته به مدت 2 شیفت کاری است و این مجلس در طول یکسال تنها 7 ماه فعالیت می کند.

لازم به ذکر است رئیس مجلس مشورتی امارات عمل القبیسی اولین زنی است که به ریاست مجلس مشورتی این کشور انتخاب شده است، مجلس مشورتی امارات دارای 40 عضو است که 20 نفر توسط شورای منتخب و 20 نفر نماینده دیگر توسط امیران عمارت های هفت گانه این کشور منصوب می شوند. اولین دوره انتخابات مجلس اتحادیه امارات در سال 2006 با حضور 7 هزار رأی دهنده برگزار شد.

همچنین اعضای هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه حضور در مجلس مشورتی امارات از موزه در این مجلس نیز بازدید کردند.