در اولین روز سال 1397 صورت گرفت:

بازدید نوروزی مدیر عامل آتش نشانی تهران از ایستگاه 71 آتش نشانی

به گزارش نویدتهران،مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران در اولین روز 1397 با حضور در ایستگاه 71 آتش نشانی، فرا رسیدن عید نوروز را به آتش نشانان تبریک گفت.
مهندس مهدی داوری مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران به همراه معاون عملیات و مدیران این سازمان، صبح روز گذشته در ایستگاه 71 آتش نشانی حضور یافت و ضمن دیدار با آتش نشانان، فرا رسیدن عید نوروز را به نیروهای این ایستگاه تبریک گفت.