بازدید فرمانده نیروی دریایی سپاه از جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک

به گزارش نویدتهران، دریادار علیرضا تنگسیری طی بازید از جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک بر آمادگی نیروی دریایی سپاه برای صیانت از مرزهای آبی و دفاع از منافع و امنیت ایران اسلامی تاکید کرد.

 سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه همراه با تعدادی از فرماندهان و معاونین این نیرو از جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس، بازدید کرد.

بنا به این گزارش ، دریادار تنگسیری در این بازدید ضمن بررسی آخرین وضعیت آمادگی های رزمی رزمندگان مستقر در جزایر و گفتگو با آنان، بر حفظ آمادگی توان رزم و هوشیاری و اشراف کامل اطلاعاتی بر حوزه و محیط حساس ماموریتی خود تاکید کرد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه همچنین اظهار داشت: هدف از این بازدیدکه در تداوم بازدیدهای قبلی و مشاهده عینی وضعیت منطقه برنامه ریزی شده است، بررسی آخرین وضعیت توان آمادگی های رزم و عرض خداقوت به رزمندگان دریا دل می باشد.

دریادار تنگسیری تصریح کرد: بحمدلله بررسی های میدانی ما نشان می د‌هد نیروها ، سامانه ها و تجهیزات در تمامی شرایط ، در سطح مطلوبی از آمادگی ها برای دفاع از مرزهای آبی و منافع و امنیت کشور عزیزمان قرار دارند.