استاندارتهران:

بازدید سرزده از ادارات تهران در دستور کار است

به گزارش نویدتهران،محمدحسین مقیمی در حاشیه بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) گفت: برای افزایش رضایتمندی مردم در نظر داریم به صورت سرزده از ادارات استان تهران و نحوه خدمت رسانی آنان بازدید کنیم.

وی گفت: تلاش می کنیم در این دیدارها با گفت و گو با مراجعان میزان رضایت آنان را ارزیابی کرده و کارایی مدیران ادارات استان تهران را افزایش دهیم.