صبح امروز صورت گرفت؛

بازدید دریادار سیاری از ناوشکن های در حال ساخت سهند و سینا

به گزارش نویدتهران،فرمانده نیروی دریایی ارتش از پروژه های در حال ساخت کارخانجات این نیرو در منطقه یکم بندرعباس بازدید کرد.
دریادار حبیب الله سیّاری فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش در روز دوم حضور خود در منطقه یکم این نیرو (بندر عباس) صبح امروز از پروژه های در حال ساخت و در دست تعمیر کارخانجات بازدید کرد.
دریادار سیّاری ابتدا با حضور در محل پروژه ساخت ناوشکن جمهوری اسلامی ایران «سهند» روند اجرای طرح های جدید و قابلیّت های پیشرفته بر روی این ناوشکن را مورد ارزیابی قرار داد.
وی همچنین ضمن بررسی شرایط تکمیل سایر پروژه های در دست ساخت کارخانجات اعم از ناو موشک انداز سینا ۴ و ناو شیراز، از ناو پشتیبانی رزمی بندرعباس و زیردریایی نوح که مراحل تعمیرات اساسی را طی می کنند بازدید کرد.
در حین بازدید امیر دریادار سیّاری، ناخدایکم شیخی فرمانده کارخانجات نداجا در بندرعباس توضیحات جامع و دقیقی از اقدامات صورت گرفته در این کارخانجات ارائه کرد.
فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش در ادامه با حضور در ناوتیپ زیر سطحی منطقه یکم این نیرو ضمن دیدار با کارکنان این یکان از زیردریایی های کلاس کیلو (سنگین) و میدجت (سبک) بازدید و میزان آمادگی این شناورهای زیرسطحی را مطلوب ارزیابی کرد.
اسکله بزرگترین ناو خاورمیانه مقصد نهایی بازدید امیر دریادار حبیب الله سیّاری بود که فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش طیّ آن از قسمت های مختلف ناو بالگرد بر «خارک» بازدید کرد.
شایان ذکر است، بازدید از صنایع دریایی شهید درویشی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح از دیگر برنامه های فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش درمدّت حضور در بندرعبّاس خواهد بود.