معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی مطرح کرد:

ایجاد پوشش پدافندی برای تمرین های نظامی آجا و سپاه وظیفه ذاتی پدافند است

به گزارش نویدتهران،معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با اشاره به برگزاری رزمایش های ارتش و سپاه در غرب کشور اظهار کرد: مابرابر وظایف و ماموریت های ذاتی خود پوشش پدافندی لازم را برای این رزمایش ها ایجاد نمودیم.
امیر سرتیپ دوم علیرضا الهامی، معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با اشاره به برگزاری رزمایش های ارتش و سپاه در غرب کشور اظهار کرد: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) برابر وظایف و ماموریت های ذاتی خود پوشش پدافندی لازم را برای رزمایش ها و تمرینات نظامی نیرو های آجا و سپاه در غرب کشور فراهم نموده است.
معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی گفت: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) بااعزام تجهیزات موشکی جدید نسبت به تقویت دفاع هوایی در منطقه غرب و آمادگی پاسگویی قاطع به هرگونه تجاوز اقدام کرده است.
امیر الهامی در پایان تصریح کرد: تامین امنیت هوا و فضا مطمئن، هوشمند و پایدار با استفاده از انواع تجهیزات راداری، موشکی، اطلاعاتی، ارتباطی و توپخانه ای تحت هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی در نواحی غربی کشور به ویژه در مرز های هوایی آن منطقه مستمر انجام می شود.