مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران:

ایجاد، احیا و فعال کردن ۳۱ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی هدفگذاری شده است

به گزارش نویدتهران،معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت در گردهمایی مدیران‌عامل شرکت شهرکهای صنعتی سراسر کشور و روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ایجاد ، احیا و فعال کردن ۳۱ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی هدفگذاری شده است.

صادق نجفی، در گردهمایی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت : باید حلقه های مفقوده تولید و بازار شناسایی شوند و به هم گره بخورند، حمایت از تولید ملی به عنوان افتخار ملی مورد تاکید مقام معظم رهبری است و باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزود: ایجاد کلینیک های صنعت دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت است و رؤسای سازمان ها و مدیران شهرک های صنعتی استان ها باید نقش راهبری و حمایتی در این موضوع داشته باشند.

نجفی تصریح کرد: بیش از ۳۷ درصد مسایل اقتصادی کشور مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است، این وزارتخانه به مدیران جهادی، تلاشگر و با برنامه نیاز دارد.

وی در ادامه با اشاره به وجود ۸۵ هزار واحد صنعتی در کشور ادامه داد: بیش از ۵۰ هزار واحد صنعتی مجوز گرفتند و در حال ساخت هستند و این در حالی است که در ده ماهه اخیر ۱۶ هزار تقاضا برای تاسیس واحدهای صنعتی اخذ شد که نشانگر امید به کار و تلاش در جامعه است.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصریح کرد: ۹۶۶ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب و ۹ منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود دارد و ۹۰ درصد صنایع، کوچک هستند.

وی با بیان اینکه ظرفیتهای تولید ملی در کشور بالاست، تاکید کرد: کارخانه های بزرگ به عنوان پیشران و لوکوموتیو صنعت و تولید کشور باید فعالیت کنند . باید حلقه های مفقوده تولید و بازار شناسایی شوند و به هم گره بخورند، حمایت از تولید ملی به عنوان افتخار ملی مورد تاکید مقام معظم رهبری است و باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت درادامه با بیان اینکه احیا ردیف بودجه «ایجاد و تکمیل امکانات زیربنایی شهرک های صنعتی» در بودجه ۹۷ پیشنهاد داده شده است، خاطرنشان کرد: ایجاد نواحی صنعتی ( ۵ تا ۲۰ هکتاری) در مراکز دهستان ها با توجه به پتانسیل های آن منطقه در دستور کار است، در این راستا ۴۳۸ دهستان بالای ۱۰ هزار نفر شناسایی شده است.این طرح با تعامل و همکاری تنگاتنگ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی خواهد شد.