رییس سازمان انرژی اتمی:

اگر در برجام پرده بگردانند، تصمیم دیگر خواهیم گرفت

به گزارش نویدتهران،رییس سازمان انرژی اتمی گفت: ایران همچنان به عهد و پیمان خود در توافق هسته ای استوار می ماند، امّا چنانچه دیگران، پرده بگردانند و نوایی دیگر ساز کنند، ایران نیز بر اساس اصول سه گانه سیاست خارجی خود، تصمیمات لازم را اتّخاذ می کند و از منافع خود صیانت خواهد کرد.

رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به آثار مثبت فضای تعاملی ایجاد شده بعد از برجام در حوزه صنعت هسته ای، گفت: در حال حاضر، این صنعت ملّی و اقتدارآفرین در آستانه تحولی بنیادین قرار گرفته است و امیدوارم از رهگذر تداوم این رویکرد مبارک، شاهد شکوفایی و بالندگی بیش از پیش صنعت هسته ای و ارائۀ خدمات ماندگار در بخشهای مهم دیگر مانند سلامت، کشاورزی و صنعت باشیم.

وی با بیان اینکه فعالیّتهای گسترده ای جهت بهسازی و نوسازی تأسیسات و تجهیزات این صنعت راهبردی انجام شده است، افزود: یکی از اهـداف و برنامه های راهبردی سازمان انرژی اتمی ایران ارتقاء سطح کمّی و کیفی پژوهش در بخشهای مختلف است. در حال حاضر به واسطۀ اتّخاذ این رهیافت در مجموعه سازمان انرژی اتمی ایران از جمله پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، شاهد توفیقات جدید در حوزه هایی مانند فنّاوری کوانتومی هستیم که از ارزش استراتژیک و راهبردی بسیار بالایی برخوردار است و در آینده ای نزدیک شاهد دستاوردهای چشمگیر این حوزه جدید خواهیم بود.

رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به پروژه ها و دستاوردهایی که امروز افتتاح شدند، اظهار داشت: دستیابی پژوهشگران مرکز علوم و فنون لیزر ایران به دانش و فنّاوری پیشرفته در حوزۀ کاربرد لیزر در بخشهای مهم مانند سلامت و صنعت، آغاز عملیات احداث مرکز تولید رادیوداروهای ایران بر اساس الزامات GMP، نصب و راه اندازی سیکلوترون ۱۸ مگا الکترون ولت به منظور افزایش ظرفیّت تولید رادیو داروی PET و نیز تولید چند محصول جدید دارویی برای درمان بیماریهای سرطان از جمله دیگر دستاوردهای عرصه هسته ای هستند. همچنین توسعه و گسترش روزافزون فعالیّتهای مرتبط با حوزۀ تولیدات دارویی که از نیازهای مهم جامعه می باشد، در صدر برنامه های سازمان قرار داشته و پیگیری این امر بطور مستمر تداوم خواهد یافت.

دکتر صالحی تصریح کرد: در عرصه نیروگاهی خوشبختانه طی سال گذشته عملیات خاکبرداری احداث واحدهای ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر در حجمی به میزان یک میلیون متر مکعب همزمان با تجهیز کارگاه پیمانکار روس به انجام رسیده است. پیگیری این فرآیند، نویدبخش تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور پیشگام در منطقه در بهره برداری از نیروگاه های هسته ای است.

وی به اشاره به گسترش حجم و دامنۀ فعالیّتهای مربوط به حوزۀ ایمنی هسته ای که با توجّه به حساسیّت ویژۀ این موضوع در سطح جهانی، از اهمیّت بسزایی برخوردار می باشد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در پرتو مفاد مندرج در ضمیمه ی ۳ سند برجام، همکاری و تعامل سازنده با کشورهای فعّال در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است. این فرآیند در سال ۹۶ از سیر صعودی قابل توجهی برخوردار بوده و با توجّه به سیاست کلان سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر بهسازی و نوسازی ساختار و سامانه های مربوط به نظام ایمنی هسته ای کشور، اقدامات مقتضی با شتاب بیشتر مورد پیگیری قرار دارد.

رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه پس از دستیابی به توافق هسته ای و آغاز فرآیند اجرای برجام، ایران اسلامی در عمل، تعهّد خود را به عهد و پیمان خویش به اثبات رسانده و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تا به امروز برای ده بار، پایبندی کامل ایران به مفاد مندرج در سند برجام را اعلام نموده است، گفت: متأسفانه تا به امروز برخی از طرفهای مقابل علیرغم صراحت متن برجام در بابِ پذیرش تعهّدات خود، در مسیر بدعهدی حرکت کرده و در نتیجه دیوار بی اعتمادی همچنان پابرجاست. برای ما به هیچ وجه، قابل پذیرش نیست که هزینه های اجرای این توافق تاریخی، متوجّه یکی از طرفها شود و در مقابل برخی کشورهای حاضر در این میدان، از انجام کامل تعهّدات خـود سر باز زنند.

دکتر صالحی تصریح کرد: مدیریّت و هدایت دستگاه اجرایی کشور امروز بر عهدۀ شخصیّتی است که به رموزِ سیاست خارجی و بازیهای پیدا و پنهان آن در عرصۀ بین المللی آگاهی و اِشراف دارد. از این رو، با امید به الطاف و عنایات الهی و در پرتو اتّحاد و انسجامِ ملّی به حرکت در مسیر تأمین منافع و مصالح ملّی ادامه می دهیم و در این راه، تهدیدهای لفظی و تبلیغات رسانه ای بدخواهان ایران، خللی در عزم و ارادۀ ملت عزیزمان ایجاد نخواهد کرد.