رييس بانك هويت ژنتيك ايران خبرداد:

اولين نشست سراسري بانك اطلاعات هويت ژنتيك ايران برگزار مي شود

به گزارش نویدتهران،اولين نشست سراسري بانك اطلاعات هويت ژنتيك ايران با حضور رييس و اعضاي هيأت مديره اين بانك و به منظور بررسي چالش ها و فرصت ها، ۲۰ و ۲۱ دي ماه در شيراز برگزار مي شود.

در اين نشست سراسري علاوه بر رييس، معاونين و مديران سازمان، مدعويني از سازمان مديريت بحران كشور، سازمان پدافند غيرعامل، سازمان هلال احمر، نيروي انتظامي (تشخيص هويت، آگاهي و پژوهشگاه علوم انتظامي)، كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني كشور، معاونت اجتماعي و معاونت حقوقي قوه قضاييه نيز حضور دارند.

دكتر رضا رئوفيان رييس بانك هويت ژنتيك ايران هدف از برگزاري اين نشست را بررسي و تبيين ساختار بانك ژنتيك و كاركردهاي آن عنوان كرد و افزود: هدف اصلي آن است كه در اين نشست بانك ژنتيك و كاربردهاي آن به طور دقيق براي مدعوين معرفي و تشريح شود تا ارگان هاي ذي نفع بتوانند در مواقع لزوم از امكانات بانك بهره‌مند شوند.

وي اظهار داشت: با توجه به حضور نمايندگاني از سازمان مديريت بحران در اين نشست در خصوص اهميت تهيه پروفايل ژنتيكي از مشاغل پرخطر و ذخيره آن در بانك نيز بحث و تبادل نظر مي شود تا با دست يافتن به نتايج قابل قبول بتوانيم به فاز مشاغل پرخطر نيز ورود كنيم.

رييس بانك هويت ژنتيك ايران با اشاره به اينكه هم اكنون اقدامات مربوط به بانك در ۳۱ استان در حال انجام است، خاطرنشان كرد: نمونه گيري از مجرمين مرد كه داراي جرايم سنگين و تكرارشونده هستند در زندان هاي كشور در حال انجام است و پيش‌بيني مي شود تا نيمه بهمن ماه فرايند نمونه گيري مطابق برنامه به پايان برسد.